WoonKeur: hoe levensloopbestendig woon ik?

Traplift en WoonKeur

Kan ik gewoon thuis blijven wonen, ook als mijn gezondheid in de toekomst verandert? Om onder andere antwoord te geven op die vraag is het WoonKeur-certificaat in het leven geroepen. Op basis van een scan wordt bepaald of uw woning voldoet aan een serie eisen – voor nieuwbouw en woningen ouder dan 10 jaar. 

WoonKeur, levensloopbestendigheid en de kwaliteit van wonen

Om de kwaliteit van woningen te toetsen, zijn er in het verleden verschillende tests ontwikkeld. Een aantal daarvan is in het jaar 2000 samengevoegd tot WoonKeur:

  • Het Handboek voor Toegankelijkheid
  • De VAC Kwaliteitswijzer
  • Het Seniorenlabel
  • Het Politiekeurmerk Veilig Wonen

Hiermee is een compleet programma ontstaan dat op meerdere gebieden aangeeft of woningen aan bewonerseisen voldoen; nu én in de toekomst.

Bestaande woningen en nieuwbouw
Binnen WoonKeur wordt bewust onderscheid gemaakt tussen nieuwbouwprojecten en aanpassingen voor bestaande woningen. De eisen voor bestaande woningen liggen op een aantal punten minder hoog, eenvoudigweg omdat er bij nieuwbouw gemakkelijker rekening kan worden gehouden met de eisen die tegenwoordig aan woningen gesteld worden. Zo is de minimale breedte van een deur in nieuwbouw gesteld op 85 centimeter. In bestaande bouw ligt dit op 75 centimeter.

WoonKeur Bestaande Bouw
Binnen WoonKeur voor bestaande bouw bestaan twee certificaten. WoonKeur Certificaat A geeft aan of een woning ‘rollatorgeschikt’ is. De centrale vraag hierbij is: is de woning geschikt voor bewoners die gebruikmaken van een stok, kruk, looprek of rollator? Het gaat hierbij om zaken als het verwijderen van drempels en het verkleinen van de kans op uitglijden binnenshuis.
WoonKeur Certificaat B is de zwaardere variant. Als een woning aan dit certificaat voldoet, is deze ook geschikt voor gebruikers van rolstoelen. Verschillende belangrijke ruimtes, zoals woonkamer, slaapkamer en badkamer bevinden zich op de begane grond. Met WoonKeur Bestaande Bouw Certificaat B spreekt men van levensloopbestendig wonen.

WoonKeur Nieuwbouwwoningen
Het certificaat voor nieuwbouwwoningen bestaat uit een algemeen deel en drie pluspakketten. De algemene eisen beschrijven waaraan de woning en mogelijk het woongebouw (bij meerdere appartementen in één gebouw) moeten voldoen.
Zo is er voor de woning zelf aandacht voor inbraakbeveiliging (Politiekeurmerk Veilig Wonen), goed bereikbare raambediening, veilige raamsluitingen, een voldoende stroeve vloer in het toilet en de badkamer en stopcontacten die goed bereikbaar zijn, ook voor mensen die niet goed meer kunnen bukken. Ook wordt er in beperkte mate gekeken naar de woonomgeving.
Voor het woongebouw kijkt WoonKeur naar een veilige parkeersituatie (buiten of in een centrale parkeergarage), een goed bereikbare hoofdentree – met een maximaal hoogteverschil van een halve meter, een veilige trap en een diepe lift geschikt voor brancards, een sociaal veilige berging en een maximale afstand vanaf de lift tot aan de woning van veertig meter.

Pluspakketten
Het Pluspakket Veiligheid op wijkniveau gaat verder dan de woning zelf. Er wordt daarbij gekeken naar zaken als voldoende fietspaden in de omgeving en de veiligheid van openbare parkeergarages.
Het Pluspakket Toekomstwaarde let op mogelijke toekomstwensen van de gebruiker, zoals thuiswerken of het verplaatsen van belangrijke functies naar de begane grond.
Het Pluspakket Zorg gaat houdt rekening met bewoners die zijn aangewezen op een elektrische rolstoel of scootmobiel. Zo moet er parkeer- en oplaadmogelijkheid zijn voor elektrische rolstoelen of scootmobielen. In de slaap- en badkamer bevinden zich bewegingssensoren. De voordeur is voorzien van een elektrisch slot. En er zijn voorzieningen getroffen voor persoonsalarmering. Ook wordt er gelet op de geldende ARBO-eisen voor zorgverleners. Zo moet er ruimte zijn voor een tillift in de bad- en slaapkamer. 

Aanmelden nieuwsbrief Thuiscomfort