Onderzoek: ‘niet te lang wachten met aanpassing seniorenwoning’

Oude dame in stoel

Steeds meer verpleeghuizen en verzorgingshuizen sluiten hun deuren als gevolg van de wijze waarop langdurige zorg in ons land is geregeld. I&O Research deed in opdracht van Lang Zult U Wonen onderzoek naar de wijze waarop ouderen hun eigen woonsituatie hierop aanpassen. Wat blijkt? Er is een groot gat tussen bewustzijn en gedrag op dit vlak en dit wordt alleen maar groter naarmate we ouder worden.

Bewustzijn versus gedrag

Misschien wel de belangrijkste uitkomst van het onderzoek betreft het gat tussen bewustzijn en gedrag op het onderwerp langer zelfstandig thuis wonen. 90% van de 55-plussers houdt er rekening mee dat ze tot op hoge leeftijd zelfstandig blijft wonen. Toch onderneemt slechts iets minder dan de helft (47%) daadwerkelijk actie.

Verder is het opvallend om te zien dat de verhuis- en verbouwbereidheid op hogere leeftijd sterk afneemt. Van de groep van 55-59 jaar wil nog een derde deel verhuizen of verbouwen. Van de groep 80-plussers wil slechts 10 procent dit.

Badkamer belangrijkste woningaanpassing voor senioren

Van de verbouwingen die wél worden uitgevoerd om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen, springt de badkamerverbouwing het meest in het oog. Maar liefst de helft van verbouwingen op dit vlak betreft de badkamer – zoals het plaatsen van een inloopdouche of een aangepast toilet.

Andere genoemde woningaanpassingen zijn onder andere het plaatsen van lage kasten, het vervangen van een gasfornuis door een inductie of elektrische kookplaat en het verhogen van het aanrechtblad.

Is mijn huis geschikt om oud in te worden?

Ongeveer twee derde van de 55-plussers vindt het eigen huis geschikt om oud te worden. Dit aandeel neemt toe naarmate men ouder wordt. Bij mensen in de leeftijd 55-59 jaar is de helft tevreden over de eigen woonsituatie, ook met het oog op de toekomst. Onder 80-plussers is dit aandeel driekwart.

55-plussers zijn verder zeer actief, maar vertonen ook risicogedrag. Zo doucht 8% van de mensen die het afgelopen jaar is gevallen in huis nog in bad en gaat 46% nog wel eens op een stoel staan om iets te pakken.

Veel 80-plussers vinden het nog ‘te vroeg’ om over het aanpassen van de woonsituatie na te denken. Men acht het risico klein dat hen iets overkomt in de komende 5 jaar. Hieronder vallen ook zaken als lopen met een rollator of niet gebruikmaken van de trap.

Positieve ervaringen van bekenden tellen mee

Verder blijkt uit het onderzoek dat positieve ervaringen helpen de stap te zetten naar (noodzakelijke) woningaanpassingen. Als mensen géén positieve verhalen uit hun omgeving kennen, geven zij in slechts 9% van de gevallen aan te willen verbouwen en 12% te willen verhuizen als dit nodig is. Bij mensen die wél positieve verhalen kennen, is dit hoger, respectievelijk 14 en 13%.

Overigens is het niet zo dat mensen geen actie ondernemen op dit vlak, omdat zij belemmeringen ervaren zoals kosten of rompslomp. Voor maar liefst driekwart van de ondervraagden is dit niet de hoofdreden. Het lijkt erop dat het vooral ontbreekt aan bewustzijn om in actie te komen.

Onderzoek 'Langer zelfstandig thuis wonen'

Het onderzoek naar de status van langer zelfstandig thuis wonen in Nederland, is uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van Lang Zult U Wonen. 3.311 mensen van 55 jaar of ouder vulden de online vragenlijst in.

Thema's

13 concrete veiligheidstips voor senioren

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt