Wat komt er na de wettelijke gasaansluitplicht?

Wat komt er na de wettelijke gasaansluitplicht?

In 2018 vervalt de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen. Vanaf dat moment bepalen woningeigenaren zelf of zij hun huis al dan niet verwarmen met aardgas. Welke mogelijke alternatieven voor fossiele brandstoffen zijn er? 

Gasaansluitplicht uit de Gaswet

De huidige Gaswet stamt uit juni 2000. De wet regelt onder andere een ‘betrouwbaar, duurzaam, milieuhygiënisch verantwoord en doelmatig functioneren van de gasvoorziening’.

Vanaf 2018 vervalt de wettelijke verplichting voor een gasaansluiting van nieuwbouwwoningen en -wijken. Hiervoor in de plaats komt mogelijk een verplichte ‘warmteaansluiting’. 

Welke alternatieven voor aardgas zijn er?

All-electric

Bij ‘all-electric’ wordt een woning verwarmd met behulp van elektriciteit. Warmtepompen en zonneboilers (zonnepanelen) zijn veelgebruikte oplossingen voor all-electric wonen. Deze energie-opwekkers worden aangesloten op vloer- of wandverwarming. 

Hybride verwarming

Een tussenvorm tussen het stoken van aardgas en all-electric is een hybride oplossing. Hierbij wordt het gebruik van fossiele brandstof gecombineerd met hernieuwbare energie.

Stadsverwarming

Bij stadsverwarming worden woningen centraal verwarmd via een netwerk van warmwaterleidingen. 

Biogas

Biogas wordt geproduceerd door de vergisting van mest of andere afvalproducten. Zo kan een koe twee huishoudens voorzien van hun warmtebehoefte! Het stoken van biogas verloopt exact hetzelfde als aardgas voor verwarming en bij koken. 

Waarom gasloos wonen? 

Gas zorgt voor CO2-uitstoot en is daarom belastend voor het milieu. Door te kiezen voor een alternatieve manier van verwarmen, verkleint u uw ecologische voetafdruk en woont u straks misschien zelfs energieneutraal. 

Aardwarmtepomp

De aardwarmtepomp werkt goed in combinatie met vloerverwarming. Een aardwarmtepomp haalt de warmte via leidingen diep uit grond. Deze warmte wordt gebruikt om te douchen en om het huis te verwarmen. Het grote voordeel van aardwarmtepompen is dat deze ook koelen in de zomer. Het nadeel is dat het stroomverbruik hoog is en dat er dus zonnepanelen nodig zijn om het systeem op een duurzame manier draaiende te houden.

Duurder in bouw, maar zó terugverdiend

Onderzoekers rekenden uit dat een zogeheten 'all-electric' woning 4300 euro duurder is om te bouwen dan een woning die is aangesloten op het gasnet. Maar dat geld verdient een bewoner in enkele jaren terug door een flink lagere energierekening. In verschillende steden worden al complete nieuwbouwwijken gebouwd zonder gasaansluiting. 

Praat mee over dit onderwerp op onze Facebookpagina!

Wonen zonder gas? All-electric wonen is de toekomst