Wat betekent het klimaatakkoord voor uw huis?

Wat betekent het klimaatakkoord voor uw woning?

De komende jaren moeten we allemaal reuzenstappen zetten om volledig gasloos te wonen. Honderdduizenden woningen moeten jaarlijks worden losgekoppeld van het gasnet. Daarnaast mogen nieuw te bouwen woningen helemaal geen gas meer. Maar iedereen die stookt op gas gaat het voelen, want de gasbelasting gaat omhoog.  

Stijgende belasting op gas, dalende belasting op elektriciteit

De stappen die de regering wil nemen komen uit de bijdrage aan het klimaatakkoord van de sector Gebouwde Omgeving onder leiding van Diederik Samsom. Jaarlijks moeten er tot 2021 30 tot 50 duizend woningen van het gasnet af. Vanaf 2021 moeten dat er 50 duizend per jaar worden. En vanaf 2030 zelfs 200 duizend! Als dit gaat lukken stookt er in 2050 geen enkel gebouw meer op gas. Althans, niet op aardgas. 

Hoe dan, zult u denken. Diederik Samsom en zijn onderhandelaars stellen dat de gasbelasting de komende jaren met 5,5 cent per kubieke meter stijgt. De belasting op elektriciteit daalt juist met 2,7 cent per kilowattuur. Beide wijzigingen komen bovenop de wijzigingen in het regeerakkoord. Daarin stond dat de gasbelasting stijgt met 3 cent en de belasting op elektriciteit met 0,7 cent daalt. 

Door hogere gasbelasting worden duurzame oplossingen aantrekkelijk

Maar daar blijft het niet bij. Uiteindelijk worden die bedragen mogelijk nóg hoger. Uit berekeningen blijkt dat 20 cent per m3 op aardgas erbij en 7,34 cent minder voor elektriciteit laten zien dat duurzame verwarmingsoplossingen en het isoleren van woningen véél aantrekkelijker worden, aldus de onderhandelaars. 

Gebouwgebonden financiering als extra stimulans

Alleen sleutelen aan de gas en elektraprijzen is niet genoeg. De onderhandelaren willen mensen ook op andere manieren stimuleren om hun woning te verduurzamen. Diederik Samsom maakte al eerder bekend dat leningen om een woning duurzamer te maken niet meer gekoppeld moeten zijn aan een persoon, maar aan de woning zelf. Dit heet een 'gebouwgebonden financiering'. De looptijd van zo'n lening wordt 30 jaar en gaat net als een hypotheek over van bewoner op bewoner. 

Duurzame verbouwing standaard in hypotheekadvies

Ook moeten woningtaxaties standaard worden voorzien van een kostenplaatje mét duurzame verbouwingsmogelijkheden. De financiering daarvoor moet standaard worden aangeboden wanneer mensen vanaf 2021 een woning kopen. Maken mensen er dan alsnog te weinig gebruik van? Dan kan deze norm ook een verplichtend karakter krijgen vanaf 2030.
Op wijkniveau komt er wellicht ook een verplichting om mee te gaan met het verduurzamen van de woning. 

Nieuwbouwwoning over 4 jaar volledig gasloos

Nieuwbouwwoningen moeten vanaf 2022 vrijwel volledig aardgasvrij zijn. Voor woningen die momenteel worden gebouwd, is het aan te raden de gasaansluiting alsnog af te koppelen. Dit om latere kosten te voorkomen. 

Woningcorporaties gaan sleutelrol spelen

Woningcorporaties moeten een grote rol gaan spelen in de energietransitie. Dit is afgesproken in het energieakkoord. De corporaties worden hiervoor gecompenseerd met de verhuurdersheffing. Verhuurders met meer dan tien woningen betalen een heffing over de WOZ-waarde van de woningen. De verhuurdersheffing zal worden gehalveerd.

Wie opdraait voor kosten blijft onduidelijk

Wie voor de kosten van het gasloos maken van woningen en de compensatie van de verhuurdersheffing opdraait blijft onduidelijk in het akkoord. Minister Wiebes van Economische Zaken zal uiteindelijk samen met het kabinet het financiële plaatje van de energietransitie bepalen. Hoe? Dat wordt de komende tijd wel duidelijk...

Bron: RTLZ

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op gebied van duurzaam wonen?

Anderen lazen ook: Hoe isoleer ik mijn huis?

Hoe isoleer ik mijn huis?

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.