Symbool rolstoel op een helling

Om de bruikbaarheid en toegankelijkheid van woningen aan te geven worden verschillende termen en begrippen gebruikt. Er zijn geen afspraken wat deze termen en begrippen precies betekenen. Iedereen vult een term of begrip anders in en er is veel spraakverwarring. 

Door: ing. Job Haug, Bouw Advies Toegankelijkheid

Verwachtingen van bewoners centraal

Termen en begrippen worden gebruikt om de bruikbaarheid en toegankelijkheid van woningen voor de gebruiker aan te geven. Het gaat niet om de bruikbaarheid van de woning voor de projectontwikkelaar, het gaat om de bruikbaarheid voor de bewoner. De inhoud van termen en begrippen moet gericht zijn op de verwachting van bewoners en woningzoekenden. 

Nieuwe definitie met belangenorganisaties

In een rolstoelwoning moet iemand die afhankelijk is van een rolstoel zelfstandig kunnen wonen. Dat wil zeggen dat alle ruimten net als een gewone woning geschikt moeten zijn. Dat is de gedachte vanuit een bewoner of woningzoekende. Helaas wordt bij wonen en bruikbaarheid vaak geredeneerd vanuit normen en richtlijnen. Zo komt het bij woningen voor ouderen regelmatig voor dat balkons en terrassen niet toegankelijk zijn, alsof ouderen geen behoefte hebben om in de zomer buiten te zitten.

Samen met belangenorganisaties (ouderen, gehandicapten en huurders) heeft Bouw Advies Toegankelijkheid de gangbare termen en begrippen opnieuw gedefinieerd. Dit kan een hulpmiddel zijn wanneer u in gesprek bent met een architect of aannemer.

Overzicht termen en gewenste logische definities volgens bewoners:

 • Kangoeroewoning
  Woningen die aan elkaar zijn gekoppeld of zich op enkele meters van elkaar bevinden, waarbij vanuit de (grotere) hoofdwoning mantelzorg           verleend kan worden. 
 • MIVA-woning & Mindervalide-woning
  (De term MIVA of mindervalide is een achterhaalde foute term.)
  Woning die is aangepast aan de eisen van een  bewoner met een fysieke beperking.
 • Opgepluste woning
  Bestaande woning waarbij iets verbeterd is.
 • Bezoekbare woning
  Woning waar iemand met een beperking (bijvoorbeeld iemand in een rolstoel) in de woon- of eetruimte op bezoek kan komen (op visite) en tot voor de toiletdeur kan rijden.
 • Nultredenwoning & Nultrapwoning
  Gelijkvloerse woning waar alle voor bewoning bestemde ruimten, waaronder woon- en eetruimte, keuken, toilet, badkamer/douche, alle slaapkamers, alle overige kamers bereikbaar zijn (drempels maximaal 2 cm).
 • Aanleunwoning
  Zelfstandige woning in de omgeving van een verzorgingshuis, waarvan de bewoners gebruik kunnen maken van bepaalde diensten van het verzorgingshuis.
 • Woning met certificaat WoonKeur
  (Het WoonKeur-certificaat wordt toegekend door SKW Certificatie www.woonkeur-skw.nl.)
  Bestaande en nieuwe woningen kunnen voor dit certificaat in aanmerking komen. De woning heeft het niveau van een seniorenwoning. Er is een basiscertificaat dat kan worden uitgebreid met aanvullende pakketten waaronder ‘zorg’ en ‘veiligheid’.
 • Woning gebouwd volgens WoonKeur
  Woning waar geen certificaat aan is toegekend en waarvan het toegankelijkheidsniveau onbekend is.
 • Rolstoel- en rollatorwoning
  (Beugels en keukenblok worden buiten beschouwing gelaten, daar deze afgestemd moeten worden op de specifieke behoefte van de gebruiker.)
  Woning waar de woon- en eetruimte, keuken, toilet, badkamer/douche, ten minste één slaapkamer en het terras of het balkon (indien aanwezig) geschikt zijn voor een bewoner die gebruik maakt van een rolstoel/rollator.
 • Seniorenwoning / Ouderenwoning
  Woning bedoeld voor bewoners met en zonder fysieke beperkingen. Alle voor bewoning bestemde ruimten zijn geschikt voor een bewoner die gebruik maakt van een loophulpmiddel als een looprek, rollator of rolstoel. De woning is geschikt voor het verlenen van zorg.
  (De woning is bruikbaar voor een bewoner die afhankelijk is van een scootermobiel. Bij de entree van de woning is een overdekte stalling met een oplaadpunt voor een scootermobiel. De looproute van de entree van de woning tot deze stalling is geschikt voor een rollator of een rolstoel.)
 • Woning waar zorgverlening mogelijk is
  Woning met een slaapkamer met ruimte voor het manoeuvreren met een tillift, ruimte voor een rolstoel en ruimte voor de zorgverlener. Woning met een badkamer en een toilet waar ruimte is voor het manoeuvreren met een tillift, rolstoel of doucherolstoel en ruimte voor de zorgverlener.
 • Levensloopbestendige woning
  Woning met een hoge mate van toegankelijkheid geschikt voor iedereen in elke situatie.
  Het is theoretisch mogelijk om één woning te bouwen die voor iedereen in elke levensfase geschikt is, maar dit zal een kostbare woning zijn.

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.