90 miljoen voor e-health initiatieven

eHealth-beeldschermzorg

Met de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) wil het kabinet de implementatie van bestaande e-health oplossingen versnellen. Voor de regeling is vanaf 1 maart 2019 een bedrag van 90 miljoen euro beschikbaar tot 1 januari 2022.

Stimuleringsregeling E-health Thuis

E-health kan voor ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking van belang zijn, zo geeft het kabinet aan, om met een goede kwaliteit van leven zelfstandig te kunnen blijven wonen. Het draagt bij aan veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg.

Mantelzorgers kunnen met digitale toepassingen zien hoe het met een ouder gaat, of een familielid met dementie. Ouderen kunnen rechtstreeks contact zoeken met zorgverleners, zonder daarvoor de deur uit te hoeven.

Spoedige overgang naar e-health

Om het gebruik van e-health oplossingen te stimuleren, is de Stimuleringsregeling E-health Thuis van grote waarde. Met de subsidie kunnen trainingen verzorgd worden, kunnen businesscases worden opgesteld en werkprocessen gewijzigd, en kan de overgang naar e-health worden bespoedigd.

Aanvragen subsidie

De subsidie kan worden aangevraagd door aanbieders van Wmo-ondersteuning, Zvw- of Wlz-zorg thuis, samen met inkopers van zorg en ondersteuning. De subsidie is gericht op initiatieven die langer zelfstandig thuis wonen ondersteunen. Het is niet bedoeld voor verplaatsing van ziekenhuiszorg (intramurale zorg) naar huis of de uitwisseling van medische gegevens.

Overheid moet invoering eHealth versnellen

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt