Nieuwbouw in 2019: zonder badkamer, daglicht of keuken?

Kamer zonder daglicht met tl-buizen

Het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) legt de regels vast waaraan nieuwbouwwoningen moeten voldoen. De Bbl vervangt hiermee vanaf 2019 als onderdeel van de Omgevingswet het Bouwbesluit 2012. Minder regels is het devies. Maar dat betekent wel dat u als woningkoper alert moet zijn op wat er wel en vooral wat er niet bij de aankoopprijs is inbegrepen. 

Minder regels, minder toegankelijkheid?

In de Tweede Kamer wordt op 19 december 2016 gesproken over de Bbl. Vooral seniorenorganisaties en vertegenwoordigers van mensen met een beperking zijn in opperste paraatheid, want minder regels op het gebied van de bruikbaarheid betekent mogelijk ook dat in de toekomst minder woningen geschikt zijn voor hun achterban. En is de Bbl ook niet in strijd met de Inclusiviteits-verklaring van de Verenigde Naties, die Nederland heeft geratificeerd?

In een antwoord op vragen vanuit de kamer geeft Minister Blok aan dat de afname van regels nodig is om bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden om te kunnen bouwen naar woningen. Ook schrijft hij: ‘Het staat initiatiefnemers altijd vrij een hoger niveau van toegankelijkheid te realiseren, de regelgeving werpt hiertegen geen belemmeringen op.’

Dat is precies wat hier speelt. Het Besluit bouwwerken leefomgeving geeft meer ruimte aan marktwerking. En dat hoeft niet slecht uit te pakken, zolang u er als koper van een nieuwbouwwoning maar op bedacht bent en ernaar handelt.

Ouder stel met afbeelding woning

Nieuwbouw zonder badkamer of keuken?

Als het Besluit bouwwerken leefomgeving onveranderd blijft na behandeling in de Tweede Kamer, is een aantal zaken in 2019, na ingang van de regeling, niet zonder meer aan te treffen in een nieuwbouwwoning. En dan kijk je als koper toch vreemd op. Want wie verwacht nu dat er geen badkamer aanwezig is in een woning, alleen een piepklein toilet? Of dat je niet verplicht een buitenruimte of balkon hebt? Of een keuken?

Punten die niet langer zijn opgenomen in de Bbl ten opzichte van de vorige bouwregels vanuit de overheid - het Bouwbesluit 2012, zijn:

  • Verplichte buitenruimte of een balkon, om even ‘een luchtje te kunnen scheppen’
  • Buitenberging om spullen in op te bergen
  • Toegangsdeuren van een minimale breedte – in het nieuwe Bbl zijn de afmetingen van deuren helemaal weggelaten
  • Toiletruimte van minimale afmetingen, zodat u niet met uw knieën omhoog op de wc hoeft te zitten
  • Een badkamer! Volgens het Bbl volstaat één enkel toilet per woning.
  • Een aanrecht en een kooktoestel! Wie wil er nu een woning kopen zonder aanrecht, zou je denken.
  • Ventilatie en daglicht is in principe verplicht in de slaapkamer ed., maar slimme huisjesmelkers kunnen de regels anders uitleggen.
  • Het gedeelte van een woning dat toegankelijk is van buitenaf, de toegankelijkheidsector, bevat geen toiletruimte, keuken of slaapkamer.

Alternatieve MiVa-regels en de Checklist Aanschaf nieuwbouwwoning onder Bbl

Overigens betekent het feit dat deze punten niet VERPLICHT zijn, niet dat ze ook niet AANWEZIG zijn. Want wie wil zo’n gemankeerde of semi-casco woning anders kopen? Toch kan het voorkomen dat een woning niet alle onderdelen bevat die u ervan verwacht. Bijvoorbeeld wanneer u een nieuwbouwwoning koopt van een bouwtekening. Dan kan het lonen om alert te zijn.

Naast de Bbl-regels vanuit de overlheid heeft de markt in de afgelopen jaren zelf ook al verschillende systemen ontwikkeld om de toegankelijkheid van met name Minder validen-woningen (MiVa-woningen) te meten en te verbeteren. ISSO 77 van het OTIB is een van de bekendste, naast definities van woningcorporaties en stichtingen.

Checklist Nieuwbouw onder Bbl

De onderstaande Checklist Aanschaf nieuwbouwwoning onder Bbl zet 10 belangrijke punten op een rij, met zaken die wij als heel normaal beschouwen, maar dit in de praktijk van de Bbl niet langer zijn. 

PDF Checklist Nieuwbouwwoning onder Bbl
Download de checklist

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief