Vooral traplopen en huishoudelijk werk problematisch voor ouderen

Een traplift kan ouderen uitkomst bieden

De meeste ouderen in Nederland wonen zelfstandig. Een deel van hen ervaart beperkingen bij een of meer dagelijkse handelingen. Dat geldt voor een op de vijf thuiswonende 65- tot 74-jarigen, en de helft van de 75-plussers, aldus het CBS. 

Vooral problemen met zwaar huishoudelijk werk voor ouderen

Vier op de tien 75-plussers kan zelf geen zwaar huishoudelijk werk meer doen, of heeft daar grote moeite mee. Dat geldt voor een op de vijf 65- tot 74-jarigen. Met licht huishoudelijk werk hebben minder ouderen problemen, maar nog altijd 17 procent van de oudste leeftijdsgroep. Andere veelvoorkomende beperkingen zijn traplopen, zich buitenshuis verplaatsen, in bad gaan of douchen, en boodschappen doen. 

Grafiek: ouderen met beperkingen in dagelijkse handelingen, 2014

Overzicht handelingen waarmee ouderen moeite hebben