Deze 150 zorginstellingen staan onder toezicht

Rolstoel in gang

De Inspectie voor de GezondheidsZorg (IGZ) bezocht in de afgelopen jaren een groot aantal van de circa 750 zorginstellingen in ons land. In veel gevallen troffen zij een uitstekend georganiseerde instelling aan, waar de zorg voor patiënten voorop staat, het personeel getraind en kundig is, kwaliteitsprocessen worden nageleefd en mantelzorgers en familieleden zich prettig en welkom voelen.

Bij 150 zorginstellingen schort er wat aan de bedrijfsvoering

In 150 gevallen zijn er afwijkende of minder wenselijke situaties aangetroffen. Deze instellingen zijn op een lijst geplaatst en die lijst is nu openbaar gemaakt.

De samenstelling van de lijst geeft de stand van zaken weer op 15 maart 2016. Het kan dus zijn dat de situatie inmiddels is gewijzigd. Diverse genoemde instellingen hebben inmiddels in de media kenbaar gemaakt dat zij zich niet herkennen in het geschetste beeld of dat de bedrijfsvoering inmiddels wél op orde is.

Vier categorieën

De lijst met 150 instellingen is door de IGZ onderverdeeld in vier categorieën, zo lezen we op de website van de IGZ:

1. Intensief vervolgtoezicht
Dit betekent dat binnen een organisatie in korte tijd bestuursgesprekken en meerdere (onaangekondigde) bezoeken bij verschillende locaties van de zorginstelling plaatsvinden. Op basis daarvan gaat de inspectie een oordeel geven over de gehele zorgorganisatie of heeft dat inmiddels gedaan.

2. Vervolgtoezicht
De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen die zijn geconstateerd, oplost. Als dat het geval is, sluit de inspectie het toezichttraject op betreffende locatie af (zie 4).

3. In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig
De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is (zie 2).

4. Toezichttraject afgesloten
Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.

Download hier de lijst (PDF-bestand, 212 kB).

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt