Domotica voor zelfredzaamheid: altijd in samenhang met andere hulpmiddelen

Bediening van een paneel aan de wand door een mevrouw

Goed toegepaste domotica kan zeker een rol spelen in de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van mensen, maar altijd als onderdeel van een pakket maatregelen, stelt Wally Keyzer, PhD-researcher aan de TU Delft. “We moeten af van het idee dat een woning voornamelijk slim moet zijn om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen.”

Domotica helpt, net als een verhoogd toilet, een deurspion of een struikelvrije omgeving

Ei van Columbus

Volgens Wally moeten we domotica niet als het ei van Columbus zien, ook al speelt het een belangrijke rol. “Natuurlijk helpt domotica, maar dat geldt ook voor mechanische toepassingen zoals een verhoogd toilet, een deurspion of een struikelvrije omgeving. Langer zelfstandig thuis wonen vraagt niet alleen om producten en diensten, maar ook om het kunnen onderhouden van contacten, het kunnen terugvallen op mensen in de buurt en het kunnen deelnemen aan lokale activiteiten.”

Smart living

Bij de faculteit Techniek, Bestuur en Management werkt Wally aan de ontwikkeling van een online webplatform, dat mensen kan helpen om zo lang mogelijk zelfstandig en comfortabel in hun eigen omgeving te laten wonen. Momenteel dient een Rotterdamse wijk als proeftuin. “Met partners als de gemeente Rotterdam, ICTU, UPC-Ziggo en IBM bouwen we een soort podium voor producten, diensten, lokale activiteiten en verschillende contacten, waarbij domotica een van de pijlers is. We kijken hoe we kunnen samenwerken met betrouwbare partijen en tegen welke hindernissen we aanlopen. Als blijkt dat we met ons smart living platform ‘Zo-Dichtbij’ burgers daadwerkelijk kunnen ontzorgen, willen we onze samenwerking opschalen naar andere wijken en steden.”

Benaming

Volgens Wally is domotica eigenlijk een containerbegrip. “Als het puur om de producten gaat, dekt de term huisautomatisering beter de lading. Domotica is meer dan het geautomatiseerde product alleen en gaat zelfs nog een stap verder dan de integratie van techniek en bediening in de woning. Het geeft bijvoorbeeld toegang tot dienstverlening buiten de woning. Denk aan zorgverleners die kunnen meekijken en zo nodig kunnen ingrijpen.”

Internet of Things

Afgelopen twintig jaar zijn er steeds meer handige, betrouwbare en betaalbare domotica-toepassingen op de markt gekomen, zoals sloten met vingerafdruk of tag, slimme thermostaten, lichtsensoren en valdetectie. “Maar als je kijkt naar onze auto’s, dan hebben we in onze huizen nog een flinke weg te gaan”, zegt Wally. “In auto’s is domotica al veel verder doorgedrongen. Om een voorbeeld te noemen: als je telefoon overgaat, schakelt het geluid van je autoradio uit. Overigens staan we nog maar aan het begin van het tijdperk van Internet of Things, waarbij alles met alles kan communiceren. Er zullen steeds meer nieuwe toepassingen ontstaan waar we ons nu nog geen voorstelling van kunnen maken.”

Veiligheid en privacy

Bij het gebruik van domotica benadrukt Wally het belang van aandacht voor privacy en veiligheid. “Als je met meer mensen in een huis woont, zul je een aantal zaken goed moeten regelen: wie overruled wie? Wat gebeurt er met alle verzamelde data? Hoe goed kun je het beveiligen? Wees erop bedacht dat de kans op hacken toeneemt, wanneer je alles aan elkaar koppelt. Gebruikers moeten niet alleen over de voordelen maar ook over de risico’s worden voorgelicht.” Op dit moment vormen standaardisatie en integratie van systemen nog een struikelblok. “Je kunt niet ongebreideld producten en systemen aan elkaar koppelen en lang niet alle producten spreken dezelfde taal”, aldus Wally. “Het installeren van domotica is een vak apart. Gespecialiseerde installateurs – de zogenoemde system integrators – kunnen de gebruiker een hoop onnodige ellende besparen.”

Anderen lazen ook: IQ-test voor slimme woningen

Illustratie slimme woningen: hersens in een huis