Gemeenten falen bij woningaanpassing

Rolstoel op een houten vloer

Gemeenten helpen ouderen onvoldoende als zij vragen om een woningaanpassing, zoals badkamerrenovatie. Naast benodigde kennis van WMO blijken vele gemeenten ook geen geld beschikbaar te hebben. 

Onderzoek van seniorenorganisatie ANBO onder 30 gemeenten

Ouderen kunnen woningaanpassingen zoals trapliften of een inloopdouche aanvragen via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), maar krijgen hierbij weinig steun van de gemeente. “Onderzochte gemeenten laten hier een belangrijke taak liggen. Zeker nu senioren langer thuis moeten blijven wonen, zullen dit soort aanpassingen vaker in bestaande bouw gedaan moeten worden. Gemeenten moeten hier echt anders mee omgaan," zegt ANBO-directeur Liane den Haan.

‘Ga maar verhuizen’

47% van de onderzochte gemeenten hanteert strenge criteria om te bepalen of iemand recht heeft op een woningaanpassing. Alleen in uitzonderingsgevallen kan een burger dan een beroep doen op (financiële) hulp van de gemeente. Minder dan de helft (46%) van de deelnemende gemeenten heeft geld voor woningaanpassingen beschikbaar gesteld. Volgens de ANBO geven ondervraagde gemeenten aan dat iemand maar moet verhuizen als de huidige woning niet meer voldoet. Dit is echter voor veel mensen niet haalbaar en bovendien is er een tekort aan seniorenwoningen. De houding van deze gemeenten staat bovendien haaks op het huidige kabinetsbeleid. Als reden voor de afwijzende houding geven gemeenten aan dat woningaanpassingen een taak zijn van corporaties en van bewoners zelf.

Verhuizen met verhuisdozen

Woningbehoefte vaak onduidelijk

Slechts een kwart van de gemeenten zegt dat ze een goed zicht hebben op welke woningaanpassingen senioren nodig hebben. Veel gemeenten zijn nog volop bezig met het in kaart brengen van de woningbehoeftes. Bovendien wordt er in veel gemeenten overlegd met woningcorporaties en zorgaanbieders.

Geen bemiddelingsrol

17% van de gemeenten geeft aan een actieve bemiddelingsrol voor zichzelf te zien als het gaat om de begeleiding van senioren naar een passende woning. De rest denk dus dat bemiddeling geen rol is voor de gemeente. "Dat is een gemiste kans," aldus Den Haan. "In Utrecht zijn de ervaringen met een verhuisadviseur voor senioren goed. Ik roep de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) dan ook op dat soort positieve voorbeelden bekend te maken. Er moeten echt flinke stappen worden gezet op het gebied van woonbeleid voor senioren: het is vijf voor twaalf!"

(Bron: Installatie.nl)

Download het onderzoek als PDF-bestand.

Onderzoeksrapport ANBO
Aanmelden nieuwsbrief

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt