Groningen past website met tips voor ouderen aan

Man en vrouw op Groningse campagneposter

Een website van de wijkteams in gemeente Groningen over de komende veranderingen in de zorg heeft tot commotie geleid en zelfs het landelijke nieuws gehaald. Vooral tips als ‘Als u vaker hetzelfde kopje of beker gebruikt, heeft u minder afwas’ of ‘De ene relatie heeft een hoger knuffelgehalte dan de andere’ worden als denigrerend ervaren. De gemeente past de website nu aan. 

Veranderende zorg in Groningen

De website is opgezet om Groningers te informeren over veranderingen in de zorg vanaf 1 januari 2015. Zo introduceert Groningen sociale wijkteams onder de noemer ‘WIJ Groningen’. Ook worden er op die datum nieuwe wetten van kracht: de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) 2015 en de Participatiewet. Hierdoor komen er veel (nieuwe) taken bij de gemeente Groningen te liggen.

Handige tips

Hoewel niet alle tips op de website bruikbaar zijn, delen we er een aantal toch graag met u*:

Leren koken

Heeft u nooit leren koken? Dan kan dit alsnog! In uw omgeving is er wellicht een kookschool of een buurtcentrum waar u een kookcursus kunt volgen.

Administratie ordenen

Hebt u moeite om uw administratie op orde te krijgen en deze bij te houden? De vrijwilligers van Orde in de Paperassen helpen u graag een handje.

Eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen

Om de WMO betaalbaar te houden wordt voor de meeste WMO-voorzieningen een eigen bijdrage gevraagd. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen.

Voor alle WMO-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd behalve voor:

  • Rolstoelen
  • Collectief vervoer (hiervoor wordt al een bijdrage per rit gevraagd)

Verder geldt dat bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en hun partner geen eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen betalen.

Dagbesteding

Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor dagbesteding en dagopvang, inclusief vervoer. Hebt u gespecialiseerde ondersteuning nodig? Dan kan de gemeente u een maatwerkvoorziening toekennen. Een maatwerkvoorziening is bedoeld voor mensen die zichzelf niet kunnen redden: niet met hulp van anderen en ook niet met behulp van algemene voorzieningen.

Wie wordt straks verantwoordelijk voor uw hulp?

Soort zorg Huidige situatie Per 2015
Hulp bij het huishouden Gemeente Gemeente/WMO
Woningaanpassingen Gemeente Gemeente/WMO
Vervoersvoorzieningen Gemeente Gemeente/WMO
Hulpmiddelen (traplift e.d.) Gemeente Gemeente/WMO
Begeleiding individueel of groep en kort verblijf AWBZ Gemeente/WMO
Persoonlijke verzorging thuis of verpleging thuis AWBZ Zorgverzekering
Intramurale zorg (zorg en verblijf in een instelling) AWBZ Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Beschermd Wonen AWBZ Gemeente / WMO

*Deze informatie geldt alleen voor inwoners van de stad Groningen.

Gemeente Groningen was bij het verschijnen van dit artikel niet bereikbaar voor een nadere toelichting. 

Aanvragen nieuwsbrief

Thema's

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over duurzaam wonen, smart homes en langer zelfstandig thuis wonen