Ouderen weten niet welke medicijnen zij slikken

pillen-rood-geel

Veel ouderen weten niet precies welke chronische medicijnen zij slikken. Dit blijkt uit onderzoek van Maastricht University. Vooral mannen boven de 80 jaar zijn onbekend met de aan hen voorgeschreven medicatie. Zij hechten hierdoor minder belang aan welke medicijnen zij precies op welk moment innemen – met mogelijke bijwerkingen als gevolg. 

Slechts 1 op de 7 ouderen weet exact welke medicijnen zij slikken en waarom

Therapietrouw is een belangrijke factor in de gezondheid van met name senioren. Uit het onderzoek blijkt echter dat slechts 15% van de ondervraagden (754 patiënten van 60 jaar of ouder uit regio Zuid-Limburg) precies weet wat zij slikken. Een veel grotere groep - namelijk ruim de helft van de ondervraagden - weet wel van 3/4 van hun ingenomen medicijnen te benoemen waar dit voor bedoeld is.

Factoren die de kennis van de medicijninname negatief beïnvloeden zijn onder andere:

  • Leeftijd (ouderen boven de 80 jaar scoren slechter)
  • Sexe (mannen scoren slechter dan vrouwen)
  • Aantal voorgeschreven medicijnen (gemiddeld 9 medicijnen voor de complete onderzochte doelgroep)
  • Woonsituatie (samenwonende patiënten hebben meer medicijnkennis dan zelfstandig of alleenwonende patiënten)

Opleidingsniveau blijkt volgens het onderzoek geen reden voor een slechtere medicijninname.

Geef extra voorlichting over medicijngebruik

Naar aanleiding van het rapport roepen de onderzoekers artsen, verpleegkundigen en apothekers op extra aandacht te geven aan het begrip van oudere patiënten over voorgeschreven medicijnen. Ook het betrekken van familieleden of mantelzorgers wordt aanbevolen.

Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde