Overgangsjaar Wmo: mantelzorgers bieden volop zorg en ondersteuning

wasknijpers

In 2015 ontvingen circa 2 miljoen mensen in ons land zorg en ondersteuning aan huis. Dat blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Zorg en bijvoorbeeld hulp in het huishouden wordt het vaakst geboden door mantelzorgers, minder door de overheid of via private zorginstellingen. 

Jaarlijks onderzoek

Het onderzoek naar zorggebruik wordt niet voor het eerst gehouden. Ieder jaar voert het SCP dit uit, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Hoewel het verleidelijk is de cijfers uit 2015 een-op-een te vergelijken met cijfers uit eerdere jaren, is het SCP hier voorzichtig mee. Om van een trend te kunnen spreken, zijn gegevens over een langere periode nodig.

Het jaar waarover recent cijfers zijn gepubliceerd is 2015. Dit is het overgangsjaar, waarin de nieuwe Wmo van kracht is geworden.   

Dagelijkse ondersteuning

De mensen die in aanmerking komen voor ondersteuning zijn voor het overgrote deel ouderen, alleenwonenden, mensen met een lichamelijke beperking en mensen met een laag inkomen.

Zij ontvangen hulp in het huishouden, maar ook steun bij persoonlijke verzorging en bijvoorbeeld het verzorgen van wonden.

Het grootste deel van de geboden hulp krijgen zij van mensen uit hun omgeving, van zogenaamde mantelzorgers. Ongeveer 9% ontvangt deze hulp. Een kleiner deel (6%) van de hulp wordt gefinancierd door de overheid. Privaat gefinancierde hulp vindt slechts in 3% van de gevallen plaats.

In een op de vijf gevallen is er sprake van meerdere typen helpers. Verpleging wordt in maar liefst 62% van de gevallen uitsluitend verstrekt door een professional.

Slechts 5% zoekt contact met het Wmo-loket

Hoewel maar liefst 60% van de mensen die zorg ontvangt, bekend is met de Wmo, heeft slechts 5% van hen daadwerkelijk contact gezocht met het loket.

Een aanzienlijk deel van de zelfstandig wonende volwassenen in ons land (8%) geeft aan meer zorg te willen ontvangen. 5% wil hulp in het huishouden, 3% wil begeleiding.

Twee derde van deze groep ontvangt op dit moment al hulp aan huis. 

Abonneer u op onze e-mail nieuwsbrief

Mantelzorg zet familierelaties op scherp