Overheid moet invoering eHealth versnellen

Monitor voor eHealth

Op afstand patiëntendossiers inzien. Via beeldbellen op consult gaan bij de huisarts. Of op afstand de gezondheid van een patiënt monitoren. Als het aan de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) ligt, moet de overheid er alles aan doen om eHealth in Nederland op grote(re) schaal mogelijk te maken. Om zo patiënten meer te laten profiteren van de voordelen en stijgende zorgkosten in te perken. 

Wat is eHealth?

Onder eHealth worden digitale toepassingen in de zorg bedoeld. Patiënten nemen via hun computer, tablet of smartphone contact op met een zorgverlener of arts. Deze professionals stellen vervolgens digitaal een diagnose, eventueel aangevuld met informatie vanuit eerdere bezoeken. Ook informatie wordt bij eHealth digitaal opgeslagen en uitgewisseld.

Het monitoren van patiënten in hun eigen woonomgeving met lifestyle monitoring vormt een heel nieuwe categorie eHealth-oplossingen. 

Is dat niet eng?

Sommige patiënten zien vooral de nadelen van eHealth. Ze vinden het onpersoonlijk, onveilig en hun privacy is in het geding. Anderen zien juist de voordelen. Want met eHealth hoeft u niet langer onnodig veel tijd door te brengen in de wachtkamer bij een arts. Ook komen foutieve medicaties mogelijk minder vaak voor, als gevolg van een betere (online) samenwerking tussen artsen en zorginstellingen.

Om een brede acceptatie van eHealth mogelijk te maken, is het belangrijk om patiënten de eigen gegevens te laten beheren, en moet er passende dienstverlening en gerichte zorg geboden worden, aldus de RVS.

Uitwisseling patiëntgegevens kan beter

Pauline Meurs, voorzitter van de RVS roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op in de zorginkoop tot meerjarenafspraken te komen. Ook moeten patiënten ‘verleid’ worden eHealth te gebruiken.

Goede voorbeelden van eHealth zijn er immers genoeg. Zo is er een initiatief waarbij hartpatiënten zelf digitaal hun dossier kunnen inzien. Zij worden op afstand gemonitord en kunnen 24/7 per video contact op met de zorgverlener. Of denk aan een digitale kinderwenspoli, waar patiënten professionals online vragen stellen en onderling ervaringen delen.

Vooral data-uitwisseling en -opslag vormt hierbij op dit moment de bottelnek. Op dit moment zijn gegevens van zorgverleners nog nauwelijks uitwisselbaar. Patiënten kunnen niet bij hun eigen gezondheidsgegevens en e-health apps communiceren niet of nauwelijks met de bestaande zorg-ICT.

De ontwikkeling van een zogenaamde e-health snelweg kan hier verandering in brengen. Volgens de RVS: “De huidige geslotenheid van bestaande ICT-systemen mag vernieuwing in de zorg niet langer in de weg staan.”

Financieel aantrekkelijk maken

Om eHealth breder in te voeren, moet de overheid het toepassen van digitale zorg financieel aantrekkelijk maken. eHealth wil het aantal ziekenhuisopnamen en zorgbezoeken terugdringen, terwijl zorgaanbieders hierop nu juist worden afgerekend. Een nieuw model van zorgfinanciering is nodig om deze categorie moderne zorg de plaats in het zorglandschap te bieden, die zij verdient.

Bron: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving