Plofwand, de kreukelzone van uw cv-ketel

Kreukelzone auto ingedeukt

Je moet er niet aan denken, maar cv-ketels en gaskooktoestellen kunnen in uitzonderlijke gevallen exploderen. In dat geval zal de schade aan uw huis groot zijn. Een plofwand of plofluik zorgt ervoor dat de ontstane drukgolf het huis niet zodanig beschadigt, dat dit instort. 

Maatregelen om een veilige stookruimte te garanderen

Goed onderhouden gastoestellen vormen in principe geen gevaar voor uw huis en de bewoners. Er zijn maatregelen getroffen tegen koolmonoxide-uitstoot en ook de gastoevoer functioneert perfect. Toch kan het mis gaan. Door een kapot onderdeel of een verkeerd afgestelde gasregelklep kan een steekvlam ontstaan die het binnenwerk van de ketel vernielt, de schoorsteen in brand zet of erger: een explosie buiten de ketel veroorzaakt. In dat laatste geval zorgt een plof- of explosiewand ervoor dat de schade hopelijk beperkt blijft tot de stookruimte.

Plofwanden en andere eisen nieuwe stookruimtes

Bij nieuwbouwwoningen wordt de plaats en inrichting van de stookruimte als eis meegenomen. In het Bouwbesluit is vermeld dat de omwanding van een stookruimte een voorziening tot drukontlasting moet hebben. Dit werkt als de kreukelzone in een auto die de eerste klap van een botsing opvangt en zo de inzittenden beschermt.

Andere punten die van belang zijn voor een brandveilige stookruimte:

  • Een van de wanden moet aansluiten bij de buitenmuur
  • Niet gelegen onder een trap of onder de vluchtroute
  • De wanden van de stookruimte mogen geen deel uitmaken van de hoofddraagconstructie van de woning
  • Bestand tegen vrijkomende warmte
  • Gasdicht afsluitbaar
  • Ventilatie
  • Gasdetectiesysteem

Gelijkwaardigheidsverklaring

Niet in alle gevallen is het mogelijk de stookruimte te voorzien van plofwanden. Bijvoorbeeld in oude of monumentale panden is de ruimte vaak beperkt en kan er niet aan de voorwaarden worden voldaan. In dat geval is het mogelijk – als alternatief – een Gelijkwaardigheidsverklaring op te vragen. Deze verklaring kan door de gemeente erkend worden als alternatief voor een stookruimte volgens het Bouwbesluit. Het geeft aan dat er alternatieve maatregelen zijn getroffen om een veilige situatie te creëren. MW Instruments uit Almere helpt haar klanten bij het treffen van maatregelen waarmee zij in aanmerking komen voor zo’n verklaring en begeleidt via haar partner Kiwa Technology ook de aanvraag ervan: “Om de Gelijkwaardigheidsverklaring te krijgen voor bijvoorbeeld een stookruimte onder het maaiveld, voeren wij ketels uit met een gasdetectiesysteem met drie meetkoppen. Eén boven de ketel, een bij de gasmagneetafsluiter en een bij het ventilatiepunt.

Daarnaast moet de eigenaar een getekend gasonderhoudscontract te hebben afgesloten. Hierin is vastgelegd dat de ketel jaarlijks wordt onderhouden en getest, net als het gasdetectiesysteem. Onze servicedienst is op de hoogte van de nieuwste eisen en kan dit voor u regelen.”

Bron: MW Instruments

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt