Salderingsregeling zonnestroom verlengd tot 2023

Dak met Sharp zonnepanelen

De NOS meldt dat de bestaande salderingsregeling voor zonnepanelen wordt verlengd tot 2023. Eerder werd de regeling al verlengd tot 2020. Wat er vanaf 2023 gebeurt laat de regering over aan het nieuw te vormen kabinet.

Investeringszekerheid en slimme meters redenen om de regeling te verlengen

Op dit moment beschikken zo'n 450.000 huishoudens over zonnepanelen op hun dak. Het verlengen van de huidige, ruime salderingsregeling is goed nieuws voor hen, maar zeker ook voor consumenten en bedrijven die de overstap naar zonnestroom overwegen. Hun investeringszekerheid bieden is, naast het (te) geringe aantal slimme energiemeters in ons land, de belangrijkste reden om de salderingsregeling te verlengen. In de toekomstige regeling is het verplicht om over zo’n slimme meter te beschikken om voor korting op de energienota in aanmerking te komen. Volgens prognoses beschikt in 2020, wanneer de huidige regeling afloopt, echter slechts een vijfde van de huishoudens over zo’n meter. Met de verlenging wordt de haalbaarheid van het plaatsen van slimme meters bij alle betrokken huishoudens vergroot.

Twee scenario's voor de situatie na 2023

In december 2016 had de Tweede Kamer minister Kamp al opgeroepen om de salderingsregeling te verlengen. Daar wordt nu gehoor aan gegeven. In een Kamerbrief schetst de minister twee scenario’s voor de situatie vanaf 2023. Bij de eerste optie wordt een lager salderingstarief betaald door energiebedrijven. Daar komt vanuit de overheid dan een subsidiebedrag per kilowattuur bij. De tweede optie gaat uit van een eenmalig subsidiebedrag bij de aanschaf van zonnepanelen.

Vanwege het afbouwen van de salderingsregeling zal naar verwachting de zoektocht naar de opslag van stroom bij particulieren thuis intensiveren.

Wat is een slimme energiemeter? En wat levert die mij op?

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt