Oudere dame woont langer zelfstandig huis

Om de financiering van woonvormen van ouderen te vergemakkelijken, heeft de overheid een nieuwe stimuleringsregeling in het leven geroepen. Innovatieve vormen die zorg, ondersteuning en een vorm van gemeenschappelijk wonen combineren, zijn door middel van een borgstelling eenvoudiger te realiseren. Verschillende banken hebben inmiddels aangegeven mee te doen aan de regeling.

Knarrenhof

De nieuwe regeling is ingegaan op 4 april 2019 en werd – heel toepasselijk – gelanceerd in de Knarrenhof in Zwolle. Dit kleinschalige project combineert levensloopbestendige woningen met zorg, ondersteuning en een hechte gemeenschap van ouderen.

Het Knarrenhof is een voorbeeld van een project dat past binnen de kaders van de nieuwe stimuleringsregeling. Door de vergrijzing zijn zulke woonzorgarrangementen hard nodig om de zorg aan ouderen dichtbij en kleinschalig te kunnen organiseren. Bewoners of sociale ondernemers met een plan voor een nieuwe ‘Knarrenhof’-achtige woonvorm van minimaal 5 wooneenheden kunnen dit nu met een grotere kans op succes indienen bij hun bank.

Financieel vangnet

De vraag naar woonvormen voor langer zelfstandig thuis wonen neemt hand over hand toe. Toch waren banken voorheen erg voorzichtig met het verstrekken van financiering in dit kader. De overheid stelt zich nu in 2019 garant voor 10 miljoen aan leningen voor minimaal 50 projecten in de planontwikkelfase. Bovendien worden er borgstellingen tot 46,8 miljoen euro verstrekt in de bouw- en nafinancieringsfase. De komende jaren loopt dit bedrag nog verder op. Vanaf 2021 kan het maximale bedrag aan uitstaande borgstellingen oplopen tot een bedrag van 164,4 miljoen euro.

Deelnemende grootbanken

Dit betekent overigens niet dat de overheid de financiering van projecten op zich neemt. Initiatiefnemers zijn nog steeds zelf verantwoordelijk voor de financiering ervan. Maar banken zullen naar verwachting wel soepeler omgaan met het verstrekken van leningen voor langer zelfstandig thuis wonen-projecten, door het vangnet dat de overheid nu spant.

Inmiddels hebben ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank al overeenkomsten gesloten met de overheid in het kader van de nieuwe stimuleringsregeling.

Bron: www.rvo.nl/swz

Aanmelden nieuwsbrief

Thema's

Blijverslening

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt