Verkeerd medicijngebruik leidt tot ziekenhuisopnames ouderen

Medicijnen bewaren in een EHBO-doos

Jaarlijks worden 41.000 mensen met spoed opgenomen in het ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Tweederde van de opgenomen patiënten is ouder dan 65 jaar. De helft van deze spoedopnames bij ouderen had voorkomen kunnen worden.

Het oudere lichaam reageert anders op medicijngebruik

Medicijngebruik kan juist op oudere leeftijd meer problemen geven. Zo reageert het lichaam anders op medicijnen doordat bijvoorbeeld de werking van de nieren afneemt. "Ook weten veel mensen niet dat middelen van de drogist niet altijd goed combineren met receptgeneesmiddelen. Door samen te werken met apothekers hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken", aldus Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa.

Informatiebijeenkomsten medicijngebruik

Vanaf 16 april 2015 organiseren ouderenorganisatie Unie KBO en KNMP samen een reeks informatiebijeenkomsten om verkeerd medicijngebruik te voorkomen en misverstanden rondom medicatieveiligheid weg te nemen. 

Tijdens deze bijeenkomsten hopen apothekers ouderen bewust te maken van veilig medicijngebruik. Gerben Klein Nulent, apotheker en voorzitter van de KNMP: "Het komt helaas maar al te vaak voor dat mensen bijwerkingen ervaren van een geneesmiddel terwijl een kleine aanpassing in de dosering of een ander middel deze bijwerkingen voorkomt. Apothekers helpen ouderen om hun medicijngebruik zo veilig mogelijk te laten zijn." (Bron)

Hulpmiddelen om medicatietrouw te bevorderen

Om een juist medicijngebruik te stimuleren, zijn er verschillende mogelijkheden.

Horloge met alarmfunctie

Een eenvoudige, maar doeltreffende manier om medicijninname te reguleren, is het dragen van een horloge met alarm. Zodra het alarm afgaat, weet u dat het tijd is voor uw medicijnen.

Zo eenvoudig mogelijk doseerschema

Overleg met uw arts of het mogelijk is uw medicatie op minder momenten in te nemen. Onderzoek wijst uit dat medicatietrouw toeneemt als het aantal innamemomenten daalt:

4 innamemomenten/dag            51% medicatietrouw

3 innamemomenten/dag            65% medicatietrouw

2 innamemomenten/dag            69% medicatietrouw

1 innamemoment/dag               72% medicatietrouw

Voorverpakte medicijnen

Steeds vaker worden medicijnen aangeleverd in speciale verpakkingen. De apotheek voegt de juiste medicijnen in de juiste doseringen samen en geeft aan welke medicijnen op welk moment ingenomen dienen te worden. De dag en het tijdstip worden ook op de verpakking vermeld.

Voorverpakte medicijnen kunnen worden aangeleverd in:

  • Geneesmiddelenpotten
  • Weekdozen
  • Verpakkingen voor eenmalig gebruik

Afgesloten medicijnkast

Sommige patiënten zien het onderscheid niet tussen medicijnen en snoepgoed. Of ze zijn bang een te lage dosering te hebben gehad en nemen voor de zekerheid een extra dosis.

Een afsluitbare medicijnkast voorkomt in die gevallen overdosering.

Slimme medicijndoosjes

In de toekomst houdt een slimme medicijndoos het geneesmiddelengebruik van een patiënt automatisch bij. Op een persoonlijke webpagina kan het medicijngebruik bekeken worden. Zodra het tijd is een nieuwe dosis in te nemen, wordt een SMS-bericht verstuurd.

Slimme geneesmiddelen

Nog slimmer! Geneesmiddelen die een signaal afgeven bij inname of zelfs de werking van het medicijn monitoren. Nu nog toekomstmuziek, maar op termijn zeker mogelijk.

Aanmelden nieuwsbrief

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt