‘Verduurzamen woning kost gemiddeld 18.000 euro’

Man breekt spaarvarken om woning te verduurzamen

Een woning gasloos maken kost gemiddeld 18.000 euro. Een kwart hiervan wordt gedekt door subsidies, maar de rest moet u uit eigen mouw schudden. De meeste mensen hebben dat geld niet. Als het huidige klimaatbeleid van het kabinet niet verandert, heeft een gemiddelde woningeigenaar kans om in de financiële problemen te komen, blijkt uit nieuw onderzoek van Milieudefensie. 

Een woning (duurzaam) verbouwen kost gewoon veel geld

Nederland telt bijna 8 miljoen huishoudens. 96 procent daarvan verwarmt met aardgas. Milieudefensie wil de weg naar een klimaatneutrale woningbouw in 2050 versnellen. Het doel is dat in 2030 80 procent van de Nederlandse woningen geen gebruik meer maakt van aardgas. Dat betekent dus dat er in dertien jaar 6 miljoen huishoudens van het gas af moeten en overgaan naar een duurzamere manier van warmtevoorziening.

'Het klimaatbeleid moet eerlijker'

Milieudefensie vraagt het kabinet om het klimaatbeleid eerlijker te maken. Subsidies komen nu vooral terecht bij de hogere inkomens. Ook is er meer geld nodig om de 'gewone' Nederlander te ondersteunen hierin. Zo vindt Milieudefensie dat grote vervuilende bedrijven meer moeten betalen. Dat doen ze nu niet, ondanks dat juist zij het meeste broeikasgas uitstoten. 

Hoe krijgen we ieder huishouden van het gas af?

Onderzoeksbureau Ecorys voerde in opdracht van Milieudefensie een onderzoek uit om in kaart te brengen hoe deze overgang kan gaan lopen op termijn. Is het haalbaar om bijna al onze woningen van het gas af te halen? 
Het eerste punt van aandacht is de financiële kwestie. Lang niet ieder huishouden heeft een bedrag op de bank staan waarmee ze een complete verbouwing kunnen betalen. En zelfs als dat wel zo was, is overstappen op een alternatief voor aardgas een grote uitdaging...

Het onderzoek zag een aantal schakels die van groot belang zijn in de transitie. Dit zijn gemeenten, installateurs en de overheid. 

Gemeenten

Gemeenten zijn van groot belang om mensen goed te adviseren met hun keuze in verwarmingsoplossingen. Ook kunnen gemeenten een rol spelen bij het opzetten van financiële ontzorgingsconstructies. Oftewel: mensen financieel bijspringen. Ze moeten dan wel de bevoegdheid van de overheid krijgen om te beschikken over deze financiële middelen. 

Installateurs

Ook voor installateurs en bouwers is deze transitie een enorme omslag. Zij moeten onze woningen namelijk allemaal technisch aanpassen. Ze moeten in eerste instantie genoeg mankracht én de juiste kwalificaties hebben. Je mag immers niet zonder certificering een warmtepompinstallatie aanleggen. Volgens het onderzoek is er nog geen overzicht op het aantal installateurs in Nederland, maar bestaat het risico dat een tekort aan vakmensen het tempo van de transitie vertraagt en de kosten verhoogt. Installateurs hebben hierom ook een rol bij het opleiden van nieuwe vakmensen. 

De overheid

De overheid moet er in rap tempo voor zorgen dat een duurzame woningverbouwing loont voor iedereen. Daarnaast heeft de Rijksoverheid een rol bij het opleiden van technische vakmensen. Ook is het van belang dat de overheid de gemeenten en provincies ondersteunt in dit proces en kennis en (financiële) middelen ter beschikking stelt. 

Bron: 'Van CV-ketel naar duurzame warmte', uitgevoerd door Ecorys in opdracht van Milieudefensie

Op zoek naar een specialist om uw woning te verduurzamen?

Anderen lazen ook: Wat kost een warmtepomp in 2018?

Wat kost een warmtepomp in 2018?

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.