10 redenen waarom e-Health ziektekosten verlaagt én effectiever is

Global Information Technology Report 2015

Sinds 2001 publiceert het Wereld Economisch Forum jaarlijks over de wijze waarop ICT wereldwijd wordt ingezet als motor van economische groei en welzijn.

Volgens het Global Information Technology Report 2015 staat Nederland wereldwijd op de 4e plaats als het gaat om ‘networked readyness’, de wijze waarop een samenleving is ingericht en gebruikmaakt van nieuwe technologie. Hierbij wordt gescoord op 53 indicatoren, verspreid over de gebieden omgeving, gereedheid, gebruik en impact. De top-3 bestaat uit: Zweden (3), Finland (2) en Singapore (1).

Tien observaties over de inzet van digitale gezondheidszorg

Digitale gezondheidszorg is een van de gebieden waarop een digitale maatschappij zich kan onderscheiden. Hoe kan ICT zorgen voor lagere gezondheidszorgkosten en tegelijkertijd de impact van chronische ziekten verminderen? In het rapport worden tien punten met name genoemd.

Download het rapport als PDF-bestand. 

Download Global Information Technology Report 2015 als PDF-bestand

1. Alles is digitaal

Waar je ook kijkt, alles is digitaal tegenwoordig. Van e-commerce tot betalen via een app of online films kijken. De manier waarop economische welvaart en sociaal welzijn worden ingevuld, is steeds vaker door middel van een digitaal kanaal.

2. De kosten van gezondheidszorg stijgen, technologie wordt goedkoper

Om deze reden is het onvermijdelijk dat het een wordt ingezet ter verbetering van het ander. Videoconsulting en digitale dossiers behoren op dit moment technisch al tot de mogelijkheden, aldus de studie.

3. Altijd in combinatie met reguliere specialistische zorg

E-health functioneert optimaal als het wordt aangeboden in combinatie met reguliere gezondheidszorg. Zo wordt de ‘best of both worlds’ gecombineerd en kunnen mensen worden bereikt voor wie de drempel van de dokterspost te hoog is.

4. Minder reistijd en bereik van afgelegen gebieden

Patiënten die ver van een ziekenhuis wonen kunnen met eHealth toch gebruikmaken van medische diensten. In Nederland speelt dit niet of nauwelijks, maar in Jordanië wordt Cisco HealthPresence-technologie bijvoorbeeld ingezet om afgelegen bevolkingsgroepen te bereiken.

5. Ontwikkeling als stimulans voor innovatie

Wie denkt dat technologie standaard het eerst in het Westen ontwikkeld wordt, heeft het mis. Opkomende markten lopen bijvoorbeeld duidelijk voorop in het gebruik van de smartphone voor m-learning en m-gezondheidszorg. (‘M’ staat voor mobiel.)

Zo loopt in Indonesië een proefproject in Mobile Obstetrical Monitoring van Philips. Patiëntgegevens worden via een mobiel verstuurd naar een verloskundige of gynaecoloog. Deze schat het risico op zwangerschapscomplicaties in en kan vrouwen vervolgens doorsturen voor snelle, adequate hulp.

Global Information Technology Report 2015

6. Medische (bij)scholing met E-learning

In Kenia heeft een e-learning project 12.000 verpleegkundigen geleerd hoe je ernstige ziekten zoals HIV en malaria behandelt. Dit is een veel groter aantal dan de 100 verpleegkundigen die jaarlijks klassikaal opgeleid kunnen worden.

7. Big data-analyse voorspelt de volgende uitbraak

Door technologie in te zetten kan voorspeld worden waar de volgende uitbraak van griep of bijvoorbeeld knokkelkoorts zich voordoet. In Nieuw-Zeeland werkt een initiatief als HealthStat al op deze manier.

8. Een op de drie geboorten wereldwijd wordt niet geregistreerd

Van naar schatting 230 miljoen kinderen is niet vastgelegd waar en wanneer zij geboren zijn. De inzet van technologie kan dit gegeven veranderen. Zo maakt UNICEF Kosovo gebruik van SMS voor geboorteregistratie.

9. Een centrale rol voor elektronische patiëntendossiers

In China maakt het elektronisch patiëntendossier deel uit van Healthy China 2020. Deze strategie heeft als doel een toegankelijke gezondheidszorg voor iedere inwoner van China in 2020, of zij nu in de stad wonen of in landelijke gebieden.

In Nederland gaat het vooral om de beveiliging van patiëntengegevens als er over dit onderwerp gesproken wordt.

10. Ontwerp digitale instrumenten met de gebruiker in het achterhoofd

Er is een wezenlijk verschil in de wijze waarop artsen en patiënten omgaan met data. Bij de ontwikkeling van tools en apps moet zowel rekening worden gehouden met de arts of verpleegkundige, als met de patiënt. Of dit nu een tiener is met een sportblessure of een tachtigjarige met chronische aandoeningen.

Thema's