Aandeel groene energie blijft groeien in 2016

Windmolens tegen blauwe lucht

In 2016 was bijna 13 procent van het totale elektriciteitsverbruik in ons land afkomstig uit duurzame bronnen, zo meldt het CBS. Hiermee bedraagt de groei van ‘groene energie’ circa 15 procent, ten opzichte van 2015. De groei is vooral te verklaren uit de toegenomen opbrengsten van windmolens.

Windmolens leveren grootste aandeel duurzame energie

Maar liefst 15 miljard kilowattuur (kWh), zoveel bedroeg de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie vorig jaar in ons land. (Een gemiddeld huishouden in ons land verbruikt in een jaar tijd ongeveer 3.300 kWh.)

Het gaat dus de goede kant op met onze groene stroomproductie. Al moet je daarbij aantekenen dat de gezamenlijke windmolens in ons land slechts verantwoordelijk zijn voor 3% van de Europese groene stroom-productie. Waar bijvoorbeeld Duitsland maar liefst een derde (!) van de totale stroomopwekking via windmolens voor haar rekening neemt.

Investeren in zonnepanelen onverminderd voordelig

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat zonnepanelen slechts verantwoordelijk zijn voor circa 10% van de duurzaam opgewekte stroom in ons land. Toch kan het juist voor huishoudens zeer voordelig zijn om te investeren in zonnepanelen. Want alle stroom die wordt opgewekt in windmolenparken, stroomt rechtstreeks het elektriciteitsnetwerk in – en de opbrengsten zijn voor de staat.

Maar als u zelf op uw dak zonne-energie opwekt, zijn de opbrengsten natuurlijk voor uzelf. Een deel van de elektriciteit gebruikt u om de verlichting en elektrische apparaten bij u thuis te voeden. De stroom die overblijft, geeft u ‘terug’ aan het elektriciteitsnet. Dit wordt verrekend met uw energienota, door middel van een salderingsregeling. Die regeling loopt nog door tot minimaal 2023. De komende jaren profiteert u dus nog volop van voordelige zonne-energieregeling, zeker nu de Investeringsregeling Duurzame Energie in 2017 is verlengd.

Bron: CBS

Thema's

De opmerkelijke standpunten van onze politieke partijen over duurzaamheid