Heeft de aflossingsvrije hypotheek haar langste tijd gehad?

Huis met spaarvarken en geld

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) wil huiseigenaren met een volledig aflossingsvrije hypotheek aanmoedigen om toch af te lossen. Dit is nodig om de hypotheek in de toekomst betaalbaar te houden. Samen met ING en Florius wil de AFM huizenbezitters motiveren om tussentijds extra aflossingen te doen.

30% van de hypotheken volledig aflossingsvrij

Volgens de AFM heeft ongeveer 30% van de woningeigenaren een volledig aflossingsvrije hypotheek. Binnen deze constructie neemt de hypotheekschuld dus niet af, in de loop van de tijd. Wel bouwen hypotheeknemers spaargeld op, waarmee zij aan het eind hun hypotheek (deels) kunnen aflossen.

Deze vorm van hypotheken lijkt op korte termijn gunstig, toch kunnen huiseigenaren aan het eind van de looptijd in de problemen komen. Dit gebeurt bijvoorbeeld doordat de afbetalingen doorlopen, terwijl het inkomen daalt bij een pensioen en de rente na dertig jaar niet meer aftrekbaar is. Geen ramp als er spaargeld is opgebouwd of als er een erfenis volgt, zegt de AFM. Maar is dit niet het geval, moet de bewoner mogelijk verhuizen. 

Mensen in een vergelijkbare situatie zetten de stap wél

Florius raadt mensen met een volledig aflossingsvrije hypotheek aan om een adviseur te bezoeken. Deze laat zien wat er gebeurt als aan het einde van de looptijd een schuld overblijft. Ook onderzoeken de bedrijven of het helpt als huiseigenaren zien dat andere mensen in een vergelijkbare situatie de stap nemen tot aflossen. De toezichthouder streeft ernaar zoveel mensen aan te zetten tot extra aflossing, maar beseft zich 'dat dit een lastige opgave wordt’. Traditionele communicatie of oproepen tot actie blijkt vaak onvoldoende.

Gedragswetenschappers inschakelen

De AFM verwacht dat inzichten uit de gedragswetenschappen kunnen helpen. In praktijkexperimenten wordt de komende tijd getoetst of die inzichten daadwerkelijk leiden tot andere keuzes van huiseigenaren. Is dit het geval, worden waarschijnlijk meer hypotheekbezitters op een nieuwe, verfrissende en actuele manier aangezet tot het doen van extra aflossingen. Om zo ook in de toekomst een gezonde financiële situatie te houden. 

Wat vindt u?

Is aanzetten tot extra aflossen van een aflossingsvrije hypotheek een goede zaak? Of is het de verantwoordelijkheid van iedere hypotheekbezitter zelf?

Praat mee op Facebook over het afschaffen van de aflossingsvrije hypotheek

Thema's

Blijverslening: veel potentie maar nog te weinig gebruikt

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief