Als zelfstandig thuis wonen geen optie meer is

Oudere dame in rolstoel draagt mitella

Veel mensen stellen het moment zo lang mogelijk uit. Maar in de laatste levensfase is menige oudere niet langer in staat zelfstandig thuis te wonen. Omdat zij last hebben van uitgebreide lichamelijke klachten, van psychische klachten of een combinatie van beide met psychosomatische klachten. In dat geval kunnen zij via een Wlz-indicatie worden opgenomen in een verzorgings- of verpleegtehuis. 

Wet langdurige zorg bepaalt wie niet meer zelfstandig kan wonen

Een opname kan kortdurend zijn, bijvoorbeeld omdat u bent gevallen, of voor langere tijd of zelfs permanent zijn. Om in aanmerking te komen voor langdurige, volledige opname in een verzorgings- of verpleegtehuis, dient u te beschikken over een indicatie in het kader van de Wet langdurige zorg (kortweg: Wlz-indicatie). De regels hiervoor zijn in de afgelopen jaren flink aangescherpt en worden uitgevoerd door het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Hoe dat traject werkt, leest u op de website Regelhulp.nl. In geval van een spoedopname kan een patiënt in eerste instantie worden geplaatst in de crisisopvang, om na toekenning van de Wlz-indicatie over te gaan naar een definitieve plaats.

Indicatiestelling door het CIZ

Ook als u al in een verzorgings- of verpleegtehuis woont en een andere, zwaardere indicatie wenselijk is, zal het CIZ de indicatiestelling op zich nemen.

Zo kan een dementiepatiënt in eerste instantie misschien prima op een open zorgafdeling wonen. Maar als de ziekteverschijnselen verergeren en de kans op dwalen bijvoorbeeld toeneemt, komt een moment dat het wenselijk is om iemand op een gesloten afdeling op te nemen. Hiervoor moet een Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bpoz) procedure worden aangevraagd. Een medewerker van het CIZ bezoekt de patiënt dan en vraagt een aantal keer in verschillende bewoordingen of het goed is dat deze voortaan achter gesloten deuren verblijft.

Pas als de patiënt hiermee instemt of niet meer op de vragen reageert, kan de opname op een gesloten afdeling in gang worden gezet. Dan moet er in dat geval bovendien wel plaats zijn op die afdeling. Veel instellingen hebben wachtlijsten van soms wel meer dan een jaar.

Kosten verzorgings- of verpleegtehuiszorg

Voor wonen in een verzorgings- of verpleegtehuis betaalt de patiënt een eigen bijdrage. De hoogte is afhankelijk van het inkomen, vermogen en gezinssamenstelling. De instantie die de bijdrage incasseert is het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Deze bijdrage kan oplopen tot enkele honderden euro’s per maand. 

Thema's

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt