Belastingaangifte? Zo haalt u meer uit uw woning en zorg.

Belastingdienst

Belastingaangifte nog niet gedaan? En wilt u meer weten hoe u extra profiteert van uw eigen huis en welke zorgkosten u mag aftrekken? Lees dan vooral verder! De fiscus vult de aangifte al voor u in. Maar met deze Thuiscomfort-belastingtips haalt u meer uit uw aangifte. 

Profiteer meer van uw eigen huis!

U mag uw hypotheek aftrekken. Dat wist u vast al. Maar er zijn nog meer kosten voor uw eigen huis die u in mindering kunt brengen op uw inkomen. Wanneer u maandelijks of jaarlijks erfpacht betaalt, kunt u deze er ook aftrekken. Heeft uw vorig jaar een huis gekocht? Dan kunt u de kosten voor het afsluiten van de hypotheek aftrekken. Hieronder vallen onder andere de taxatie van uw huis, de kosten van de hypotheekadviseur en de kosten van de aanvraag van Nationale Hypotheek Garantie. Voor de notariskosten voor de overdracht van de woning geldt dat niet. Dit mag niet alleen bij de aankoop van een huis, maar ook bij het oversluiten van uw hypotheek.


Let op! Huizenbezitters met een belastbaar inkomen vanaf 66.422 euro hebben minder hypotheekrenteaftrek. De maximale belastingteruggave gaat terug naar 50,5 procent.

Restschuld? Vijftien jaar aftrekbaar

Heeft u een huis gekocht en daar een restschuld aan overgehouden? Dan mag u nog maximaal vijftien jaar de betaalde rente en financieringskosten van de restschuld aftrekken van de belasting. Deze maatregel geldt voor restschulden die tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 ontstaan. In de periode dat u nog recht heeft op aftrek hoeft u de lening niet af te lossen. De regeling is er ook voor huiseigenaren die na verkoop een woning huren.

WOZ-waarde

Denkt u dat huizen om u heen minder waard zijn, of heeft u een goede reden waarom uw woning minder waar is dan controlehuizen in de buurt? Dan heb u goede argumenten voor een lagere WOZ-waarde. Een lagere WOZ-waarde scheelt vooral in de (gemeentelijke) onroerende zaakbelasting en bij erfenissen voor de erfbelasting. 

Let op dat u bij de aangifte over 2016, de WOZ-waarde van begin 2015 moet invullen. Heeft u nog geen reactie op uw bezwaar, kies dan toch de WOZ-waarde die u thuisgestuurd kreeg.

Hypotheek (deels) aflossen

Aan het einde van het jaar kunt u op vermogensbelasting (u betaalt 1,2% over uw vermogen in box 3 boven een vrijgesteld bedrag) te besparen door uw spaargeld te gebruiken voor hypotheekaflossing. Het moment dat de vermogensbelasting wordt bepaald is 1 januari. Per saldo levert het geen geld op bij uw belastingaangifte, maar wel door lagere maandlasten. De netto te betalen hypotheekrente is namelijk bij vrijwel iedereen hoger dan de spaarrente na aftrek van belasting.

Deel van de eigen woning verhuurd

Heeft u een kamer leegstaan en verhuurt u deze om wat bij te verdienen? Dan moet u hier rekening mee houden bij de belastingaangifte. De hypotheekrente van het leningdeel dat staat voor die kamer, mag u namelijk niet aftrekken in box 1.

Scheiding

Als u besluit te scheiden, maar wel nog voorlopig eigenaar van de woning blijft, kunt u nog twee jaar de helft van de hypotheekrente aftrekken. Geef dan ook het halve eigenwoningforfait aan.

Ga op zoek naar uw zorgkosten

Aan sommige zorgkosten betaalt de Belastingdienst mee. Dit gebeurt alleen wanneer de kosten niet zijn vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook geldt er een drempel die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. De zorgkosten die u kunt aftrekken van de belasting heten ‘specifieke zorgkosten’. Op de website van de Belastingdienst staat een lijst met specifieke zorgkosten. Helaas is deze lijst de laatste jaren wel korter geworden. De kosten van de tandarts, fysiotherapeut of specialist kunt u voor 2016 nog wel aftrekken. De kosten voor gehoorapparaten zijn onder voorwaarden aftrekbaar. 

vrouw-pakt-medicijnen-uit-verbanddoos

Welke zorgkosten komen in aanmerking?

  • De kosten van behandeling voor geneeskundige en heelkundige hulp. Denk aan het ziekenhuis, uw huisarts, een specialist, de tandarts, kosten van verpleging, fysiotherapie. Een uitzondering geldt voor plastische chirurgie wanneer die niet medisch noodzakelijk is.
  • Alle zorg van een arts en alle gegeven zorg op voorschrift en onder begeleiding van een arts. Dan kan het gaan om acupunctuur, revalidatie, logopedie, homeopathie of chiropraxie.
  • De medicijnen die u door een arts krijgt voorgeschreven.
  • Sommige hulpmiddelen zoals steunzolen, een kunstgebit, een gedeelte van de kosten voor een gehoorapparaat en alle uitgaven voor een prothese of prothesen. Niet een rollator, een looprek, een elleboogkruk, een gipssteun, een okselkruk en onderarmschaalkruk. Niet een bril.
  • De kosten van vervoer naar een arts of ziekenhuis. Dit zijn uw eigen kosten of die van een persoon die tot uw huishouden behoort. Ambulancevervoer komt voor een deel ten laste van uw eigen risico.
  • Uw kosten van vervoer als u iemand in een ziekenhuis bezoekt, € 0,19 per km. Aan de aftrek voor deze kosten van ziekenhuisbezoek zijn wel extra voorwaarden verbonden.
  • De kosten van een medisch noodzakelijk dieet. Overigens zijn niet alle dieetkosten aftrekbaar.
  • Gezinshulp (afhankelijk van uw inkomen).
  • De extra kosten van vervoer die u maakt door een ziekte of handicap. Hieronder vallen niet de diensten die onder de WMO vallen.
  • De kosten die u door een ziekte of handicap maakt voor extra kleding en beddengoed.

Waar vindt u de zorgkosten?

Sommige ziektekosten vindt u terug op de polis van uw ziektekostenverzekering of op uw rekeningafschriften. Voor andere ziektekosten moet u de bonnetjes bewaren. Denk aan medicijnen, hulpmiddelen zoals een gehoorapparaat, gezinshulp of reiskosten naar een familielid. Kijk voor meer informatie over de aftrek specifieke zorgkosten op meerkosten.nl.

Drempel voor belastingteruggaaf

Voor 2016 kunt u belasting terugkrijgen als uw ziektekosten boven een bepaalde drempel uitkomen. De drempel bedraagt 1,65 procent van uw verzamelinkomen, met een minimum van 129 euro per volwassene. Voor het gedeelte van uw verzamelinkomen dat hoger is dan 40.296 euro bedraagt de drempel 5,75 procent.

Doet u elektronisch aangifte, dan wordt dit automatisch berekend.

Andere tegemoetkomingen

Soms kunt u ook een andere tegemoetkoming krijgen in uw zorgkosten. Dit kan via de individuele bijzondere bijstand of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat dan bijvoorbeeld om dieetkosten. Ook kosten voor woningaanpassing in verband met ziekte of handicap kunnen in aanmerking komen. Uw gemeente voert deze regelingen uit. Alle gemeenten hebben een loket waar u terecht kunt voor meer informatie.

Nog meer tips...

Deze ziekte- en zorgkosten mag u opnemen in uw belastingaangifte

Heeft u een fiscale partner? Dan mogen jullie met inkomsten en aftrekposten schuiven. Dit betekent dat u zelf mag bepalen wie welk bedrag opgeeft. Dit kan namelijk flink wat opleveren. Zo kunnen fiscale partners de hypotheekrenteaftrek in mindering brengen op het inkomen van degene die het meest verdient. Ook met studiekosten, zorgkosten en giften mag u schuiven. U wordt niet automatisch fiscale partners wanneer u samenwoont. Heeft u samen nog geen kind of eigen huis, dan kunt u naar de notaris voor een samenlevingscontract. 

Wisselend inkomen? Vraag middeling aan!

Schommelt uw inkomen omdat u bijvoorbeeld parttime bent gaan werken, ondernemer bent, of gaat u met pensioen? Dan verschilt uw inkomen waarschijnlijk flink. Deze schommeling brengt gelukkig ook voordelen met zich mee: door middeling aan te vragen bij de Belastingdienst, kunt u wellicht honderden euro’s belastinggeld terugkrijgen. U kunt een proefberekening maken op berekenhet.nl.

Ouderenkorting omhoog

Senioren met een verzamelinkomen onder €36.057 gaan er op vooruit. De ouderenkorting gaat omhoog met €105 naar €1292. Wanneer uw partner in een verpleeghuis is opgenomen, heeft u beiden recht op een alleenstaande-ouderenkorting. Ook wanneer u geen alleenstaanden-AOW heeft aangevraagd. Is dit bij u het geval? De aanslag wordt aangepast als u een verzoek om vermindering indient. Dit kan tot vijf jaar terug. 

Giften goede doelen aftrekken

Geeft u veel aan goede doelen? Dan kunt u uw giften aftrekken. U profiteert van een belastingvoordeel als het totale bedrag dat u schenkt in een jaar, hoger is dan 1 procent van uw verzamelinkomen – met een minimum van 60 euro. Elke euro boven deze grens is aftrekbaar tot een maximum van 10 procent van uw inkomen. U moet dan wel geven aan een officieel goed doel (met een ANBI keurmerk). Als u besluit om periodiek te doneren, hoeft u niet aan de grens van 1 procent te komen. Wel moet u vijf jaar lang een vast bedrag naar een goed doel overmaken en hiervoor een schenkingsovereenkomst tekenen. U vindt voorbeelden hiervan op de website van de Belastingdienst of de Consumentenbond

Verdien aan het OV

Reist u op eigen kosten met het openbaar vervoer naar uw werk? Dan mag u daarvoor maximaal €2066 aftrekken. De hoogte van deze aftrekpost is wel afhankelijk van de reisafstand en het aantal dagen per week. De reiskosten moeten wel goed zijn gedocumenteerd. Een reiskostenvergoeding van de werkgever vermindert de aftrek.

Maak handig gebruik van uw schulden

Heeft u naast uw spaarrekening ook schulden? Deze kunt u bij de belastingaangifte in uw voordeel gebruiken. Schulden kunt u namelijk in mindering brengen op het vermogen in box 3. Hierbij moet u er wel op letten dat u, net als bij het spaargeld, als peildatum 1 januari 2016 neemt. Schulden die nog wel eens worden vergeten, zijn negatieve saldi op bankrekeningen. Hypotheekschulden zijn bij een eigen woning al aftrekbaar in box 1. Schulden worden pas in mindering gebracht als het belastbaar inkomen boven een drempel van €3.000 uitkomt. Bij fiscale partners is dat het dubbele bedrag, dus €6.000.

Veel aftrekposten? Mogelijk heeft u recht op toeslagen!

Ontvangt u geen toeslagen, maar hebt u zoveel aftrekposten dat uw inkomen daalt? Dan hebt u mogelijk recht op zorg- of huurtoeslag. Deze toeslagen kunt u nog tot 1 september 2017 aanvragen. 

Hulp nodig?

Bent u geen belastingwonder en wilt u hulp bij uw belastingaangifte? U kunt altijd terecht bij uw vakbond, ouderenbond, gehandicaptenorganisatie, formulierenbrigade of gemeente. 

Op de hoogte blijven over belastingtips? Volg ons dan op Facebook!

Mensen ondertekenen koopcontract huis

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief