Hoge bouw-btw zet rem op energiebesparende maatregelen en levensloopbestendig wonen

Oudere heer leunt op zijn wandelstok

In een brief aan de Tweede Kamer roept Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland op het lage btw-tarief in de bouw te handhaven na 1 juli 2015. 

Voorzitter Bouwend Nederland stuurt Tweede Kamer een brief over verlenging lage btw-tarief

Op die datum vervalt de tijdelijke verlaging van het btw-tarief op het verbouwen en herstellen van bestaande woningen. “Het zou goed zijn als het lage btw-tarief vooralsnog met een jaar wordt gehandhaafd”, aldus de heer Verhagen, die benadrukt dat het lage btw-tarief in de afgelopen tijd 7.000 tot 8.000 banen in de sector heeft behouden.

In de brief wordt een aantal punten met name genoemd, waarop een hoge btw invloed kan hebben:

  • Het treffen van energiebesparende maatregelen in woningen, op scholen en in zorggebouwen
  • Het levensloopbestendig maken van woningen, zodat ouderen langer zelfstandig in hun woning kunnen blijven wonen
  • Het geven van een nieuwe bestemming aan leegstaande bedrijfs- en zorggebouwen
  • Investering in openbare ruimte
  • Investering in Groningse woningen, gebouwen en openbare ruimte in het kader van de recente aardbevingen

Thema's