Eisen aan duurzaamheid nieuwe huizen vanaf 2018?

groene-calculator

De bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten, zo stelt minister Blok van Wonen. Hij stelt via het Bouwbesluit maatregelen voor.

Productiewijze en materiale tellen mee

Vanaf 2018 gelden er minimumeisen voor de duurzaamheid van nieuwe huizen en kantoren, dat is althans het voorstel van de minister. Daarbij telt de productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van afdanken. Door de milieugegevens van alle gebruikte materialen in een computerprogramma in te voeren, rolt er een uitkomst over de duurzaamheid van het hele gebouw uit de berekening.

Milieuprestatie van gebouwen

De bouwwereld experimenteert al sinds 2012 vrijwillig met de milieuprestatie van gebouwen; er is dus al ervaring mee opgedaan. Ook is voor nieuwbouwwoningen die groter zijn dan 100 m2 een zogenaamde MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) verplicht bij elke aanvraag voor een omgevingsvergunning. Hoe lager de MPG, hoe duurzamer het materiaalgebruik.