Oproep verzekeraars: betere zorg voor thuis wonende oudere

Geld voor de zorg: wordt het wel goed verdeeld?

De overheid stimuleert ouderen al jaren om zelfstandig thuis te wonen. Dit onder andere vanwege de groeiende kosten voor verpleeghuizen. Met het toenemend aantal ouderen in Nederland wordt het onbetaalbaar om voor iedereen met een verpleeghuisindicatie een plek in een tehuis te regelen. Tegenwoordig blijft het gros van de ouderen dan ook thuis wonen. 

96 procent van de ouderen woont gewoon thuis

Volgens het CBS waren er vorig jaar ruim drie miljoen Nederlanders ouder dan 65 jaar. Van hen wonen 112.000 langdurig in een verpleeg- of verzorgingsinstelling. Dat is ongeveer 4 procent van de Nederlanders boven de 65 jaar. De keuze om vooral in verpleeghuizen te investeren, zoals de overheid nu doet, lijkt dan ook niet logisch. De meeste ouderen wonen immers gewoon in hun eigen, vertrouwde woning.

Uitgerekend zorgverzekeraars trekken aan de bel over stijgende zorgkosten

Kwamen zorgverzekeraars in het verleden vooral in het nieuws door premiestijgingen en hun roep om meer gelden vanuit de overheid. Dit jaar zijn het uitgerekend vier grote Nederlandse verzekeraars die zich zorgen maken over het tempo waarmee zorguitgaven in Nederland groeien. In een interview met de Volkskrant stellen zij dat de betalingsbereidheid daardoor afneemt. Kwetsbare mensen zijn hier vaak de dupe van, omdat zij de meeste zorg nodig hebben. Ook vrezen zij voor minder solidariteit tussen gezonde en ongezondere mensen en tussen arm en rijk. Die maatschappelijke basisvoorwaarde moet in stand blijven. Met een onbetaalbaar zorgsysteem heb je die garantie niet meer. 

Menzis: 'Er moet geld gestoken worden in ouderenzorg, ongeacht wáár kwetsbare ouderen wonen'

Ruben Wenselaar van zorgverzekeraar Menzis stelt dat we met zijn allen verantwoordelijk zijn voor de ouderen en kwetsbaren in Nederland. Hij vindt het jammer dat de discussies in de zorg vooral gaan over de verpleeghuizen en dat dan vooral daar het geld in wordt gestoken. Hij pleit juist voor meer geld voor ouderen ongeacht wáár ze wonen. Er moeten discussies op gang komen over belangrijke voorzieningen voor ouderen die langer zelfstandig thuis willen blijven wonen, stelt Wenselaar in het Volkskrant-interview. 

VGZ: 'Er moet meer geld vrijkomen voor het maatschappelijk welzijn en banen'

In hetzelfde tinterview stelt Tom Kliphuis van zorgverzekeraar VGZ dat er op de lange termijn zo'n 25 procent lucht zit in de zorg. Oftewel: geld dat we onnodig uitgeven. Ons zorgstelsel wordt volgens hem op de verkeerde manier ingericht. Teveel gericht op geld en het is inefficiënt. Niet alleen Kliphuis is sceptisch over het huidige zorgstelstel.

CZ: 'Er gaat teveel geld naar de zorg'

Ook topman Wim van der Meeren van CZ zegt in het interview dat er veel te veel geld naar de zorg gaat. Hij vindt dat er juist meer geld moet vrijkomen voor het maatschappelijk welzijn en banen. Zo stelt hij dat laagopgeleide mensen ongezonder leven en ruim 7 jaar eerder sterven. Hij meent niet dat geld steken in de zorg nutteloos is, maar investeren in de maatschappij vindt hij nóg zinvoller. Nu is het een pleister op een wond plakken, terwijl je de wond ook kunt voorkomen.

De overheid staat voor belangrijke keuzes

De zorg in Nederland is voortdurend in beweging. De vergrijzing van ons land vraagt veel van alle betrokkenen: de patiënten zelf, hun omgeving en mantelzorgers en van zorgprofessionals. De stap van de zorgverzekeraars om in de discussie over een betaalbare, effectieve en menselijke zorg het voortouw te nemen, is aan te moedigen. Laten we hopen dat de overheid hun signaal oppikt en tot een zorgstelsel komt voor 2018 en later waarin álle ouderen de zorg ontvangen die hen toekomt - of zij nu intramuraal of extramuraal wonen en behandeld worden.

Bronnen: de Volkskrant, CPB, NRC

Meer lezen over langer zelfstandig thuis wonen? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Steeds meer gemeenten voeren Blijverslening in

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.