In 2017 opnieuw 70 miljoen subsidie voor duurzame energie

euro-biljetten-in-hand

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) startte in 2016 en loopt tot eind dit jaar. In 2017 is opnieuw een budget van 70 miljoen euro beschikbaar. Met ingang van 1 januari 2017 worden echter de subsidiebedragen voor enkele apparaten gewijzigd.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) wijzigt op enkele punten in 2017

De wijzigingen hebben gevolgen voor de subsidies op warmtepompen, zonneboilers en biomassaketels. Zo wordt in 2017 de tegemoetkoming voor kleine biomassaketels iets lager en de tegemoetkoming voor grotere biomassaketels en zonneboilers hoger.

Zonneboilers en biomassaketels

Voor zonneboiler installaties van ten hoogste 10 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag 0,75 euro per kWh. Voor installaties met een apertuuroppervlakte van 10 tot en met 200 vierkante meter bedraagt het nieuwe subsidiebedrag 0,30 euro per kWh. Bij op biomassa gestookte ketels is in 2017 het subsidiebedrag voor ketels met een vermogen tot 40 kW 2.500 euro en boven de 40 kW 110 euro voor elke kW meer.

Warmtepompen

In de ISDE werd tot nu toe voor de warmtepomp een onderscheid gemaakt naar de bron (zoals lucht-water) of naar de toepassing (hybride of warmtepompboiler). Dit zorgde voor verwarring bij aanvragers van de subsidie. Deze regeling wordt nu eenvoudiger. De hybride warmtepomp en warmtepompboiler vervallen als aparte categorie. Alle warmtepompen worden vanaf 2017 ingedeeld op basis van de bron van de warmte (lucht, water of grond).

Lucht-waterwarmtepompen

Lucht-waterpompen worden in 2017 in drie vermogenscategorieƫn verdeeld. Voor lucht-waterpompen met een vermogen tot 3,5 kW bedraagt de subsidie 1000 euro. Voor de lucht-waterwarmtepompen met een vermogen vanaf 3,5 kW tot en met 10 kW bedraagt de subsidie 2000 euro. En voor lucht-waterwarmtepompen met een vermogen vanaf 10 kW wordt de 2000 euro subsidie vermeerderd met 100 euro voor elke kW meer.

Aanvragen subsidie 2016 en 2017

De ISDE regeling 2016 sluit op 31 december om 17.00 uur. Voor aanvragen die in 2016 binnenkomen, gelden de huidige subsidiebedragen en voorwaarden. Vanaf 2 januari 2017 tot en met 31 december 2017 gelden de nieuwe subsidiebedragen en voorwaarden. Een van de nieuwe voorwaarden is dat de locatie van de installatie of de beoogde locatie van de installatie moet worden vermeld.

Langere indieningstermijn

In 2017 mogen particulieren tot zes maanden na installatie van het apparaat subsidie aanvragen. Dat is drie maanden langer dan in 2016. Zakelijke aanvragers moeten eerst subsidie aanvragen, waarna ze de aankoopverplichting mogen aangaan. Dit blijft hetzelfde in 2017.

Energieakkoord

Met deze subsidie levert het ministerie van Economische Zaken een bijdrage aan de gewenste energietransitie. Het draagt bij aan de doelen uit het Energieakkoord om 14 procent hernieuwbare energie in 2020 te realiseren en 16 procent in 2023.

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt