Kabinet investeert 340 miljoen euro in Actieplan Langer Thuis

Actieplan Langer Thuis gelanceerd

92 procent van de 75-plussers woont zelfstandig thuis. Om deze groep hierin te ondersteunen, presenteert het kabinet Actieplan Langer Thuis. De komende jaren investeert zij daar ruim 340 miljoen euro in.

Persoonsgerichte aanpak

Momenteel telt Nederland 1,3 miljoen 75-plussers. Daarvan woont 92 procent zelfstandig thuis. In 2030 stijgt het aantal 75-plussers tot 2,1 miljoen. Gelukkig blijven senioren langer vitaal en kunnen ze naar verwachting ook gewoon langer in hun eigen huis blijven wonen. Met het programma Langer Thuis wil het Kabinet ervoor zorgen dat deze mensen een goede kwaliteit van leven hebben in hun eigen woning. Een persoonsgerichte aanpak staat dan ook centraal. 

Actieplan Langer Thuis: de gemeente staat centraal

Ook wanneer senioren ondersteuning of zorg nodig hebben, kunnen ze vaak gewoon in hun eigen huis blijven wonen. Het is wel noodzakelijk om de woning daarop aan te passen. De woning moet immers ook begaanbaar zijn met een eventuele rollator of rolstoel. Om senioren te helpen met het creëeren van een veilige woning, ontwikkelen gemeenten een lokale aanpak. 

Meer technologie en digitale zorg thuis

Om de zelfredzaamheid van senioren te versterken, komt er een landelijk netwerk 'Vitaler ouder worden'. Hierin worden afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten gemaakt over lokale en regionale samenwerking; zodat professionals in de wijk als een team gaan samenwerken.

Ook wordt er geïnvesteerd in nieuwe technologie en digitale zorg thuis (eHealth), zodat gegevensuitwisseling tussen cliënten en zorgverleners versoepelt. Daarnaast moeten er goede en passende tijdelijke verblijfplaatsen komen. Senioren kunnen hier terecht als thuis wonen even niet gaat. 

Extra ondersteuning voor mantelzorgers en vrijwilligers

Wanneer senioren langer in hun eigen woning blijven wonen, is de zorg van mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar. Deze zorg vraagt echter enorm veel van hen. Een groot deel van de  mantelzorgers is dan ook overbelast.

Met het actieplan wil het kabinet laten weten dat mantelzorgers en vrijwilligers er niet alleen voor staan. Zo wordt er een bewustwordingscampagne gelanceerd. Om het aanbod van ondersteuning en respijtzorg te verbeteren, komt er een landelijke adviseur respijtzorg. Ook wordt het aanvragen van ondersteuning eenvoudiger voor mantelzorgers. 

Langer in uw woning blijven wonen? Vraag advies aan een vakspecialist

U verliest 2% aan spiermassa per jaar. Hoe blijft u op de been?

Zoek specialist

Meer comfort in huis? Ontvang gratis persoonlijk advies of een offerte. Er zijn ruim 850 Thuiscomfort-specialisten. Er is er altijd wel een bij u in de buurt.