Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 in het teken van de woning en woonomgeving

Nationale Eenzaamheid Prijs 2015

De Nationale Eenzaamheid Prijs staat dit jaar in het teken van de woning en woonomgeving. De Nationale Eenzaamheid Prijs is een oproep om goede en inspirerende voorbeelden van activiteiten die eenzaamheid verminderen of voorkomen kenbaar te maken.

Oproep om te vertellen hoe u eenzaamheid tegengaat

Er wonen meer eenzame mensen in wijken, buurten of dorpen dan vaak wordt gedacht. Gelukkig zijn er veel initiatieven van bewoners, bewonersgroepen, organisaties, bedrijven en overheden die helpen eenzaamheid te voorkomen of verminderen. Al deze initiatieven komen in aanmerking om de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 te winnen. Iedereen kan een activiteit indienen voor de Nationale Eenzaamheid Prijs: individuele burgers, groepen burgers, vrijwilligersorganisaties, non-profit-organisaties, for-profitorganisaties en overheden.

Goede voorbeelden in onze woonomgeving belangrijk

“Woningen, de woonomgeving en de inrichting van de openbare ruimte kunnen van grote invloed zijn op gevoelens van eenzaamheid”, zegt Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij – de initiatiefnemer van de Nationale Eenzaamheid Prijs. “Eenzaamheid is een maatschappelijk probleem dat voortdurend onder de aandacht moet worden gebracht. Er zijn veel factoren die de kans op eenzaamheid vergroten: een hoge leeftijd, beperkingen, ziektes, schulden, verslaving, seksuele oriëntatie of etnische achtergrond. Daarom roepen we mensen op ons te vertellen hoe zij eenzaamheid tegengaan. Daarbij staat dit jaar de fysieke, tastbare woonomgeving centraal. Denk aan woningen, wooncomplexen, het ontwerp van de openbare ruimte en gebiedsontwikkeling.”

Week tegen Eenzaamheid

De Nationale Eenzaamheid Prijs wordt uitgereikt door staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) op 24 september 2015 op het openingscongres van de Week tegen Eenzaamheid (24 september t/m 3 oktober 2015). Naast de eer gaat de winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs 2015 naar huis met een kunstobject en € 5.000 ten behoeve van zijn of haar activiteit. De Prijs wordt dit jaar georganiseerd samen met Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland.

Tot 16 augustus 2015; winnaar na jury- en publieksronde

Activiteiten voor de Nationale Eenzaamheid Prijs kunnen worden ingediend tot 16 augustus 2015. De winnaar van de Nationale Eenzaamheid Prijs wordt bepaald na een vakjury- én publieksronde. Een vakjury onder leiding van Leo Wijnbelt, voorzitter van Coalitie Erbij, beoordeelt de inzendingen op basis van vastgestelde criteria zoals de mate van inspiratie, effectiviteit en kansen voor de lange termijn. Daarna kiezen deelnemers van het openingscongres de winnaar uit de drie genomineerden. Alle ingezonden activiteiten worden gepresenteerd op de actiewebsite.

(Bron)

Thema's