Steeds meer gemeenten voeren Blijverslening in

Stokfoto

De Blijverslening neemt snel in populariteit toe. Steeds meer gemeenten stellen hun inwoners in de gelegenheid een bedrag te lenen om hun woning ‘seniorproof’ of levensloopbestendig te maken. Van Hoorn tot Goes en van Wijchen tot Dronten, Breda en Lelystad. Overal in ons land komen gemeenteraden tot het besef dat lang niet alle ouderen over voldoende financiële middelen beschikken voor woningaanpassingen en geholpen moeten worden bij de realisatie ervan. 

Verhuizen vaak geen optie

Het eerste dat – vanuit bijvoorbeeld de Wmo – tegen ouderen met een mobiliteitsprobleem wordt gezegd, is dat zij maar een andere woning moeten uitzien. Maar vind maar eens een geschikte woning, zonder trappen en voorzien van andere aanpassingen als een inloopdouche of wandgrepen. Die zijn er niet! Het gevolg is dat ouderen in toenemende mate in een onveilige woonomgeving verblijven, wat de kans op valpartijen vergroot. Pas als de nood aan de man is, wordt er ingegrepen en verhuizen bewoners naar een verpleegtehuis.

Geen hypotheek voor senioren

Wie jong is en wil kopen of verbouwen, klopt aan bij de bank. Hoewel de regels sinds de laatste financiële crisis zijn aangescherpt, is het voor jongeren in veel gevallen mogelijk een hypotheek af te sluiten, al dan niet met een bouwdepot. Daarmee kan niet alleen de woning worden gefinancierd, maar ook een (deel van een) verbouwing.

Voor ouderen ligt dit anders. De bank ziet ons aankomen met een vraag om een woning levensloopbestendig te maken! Ten onrechte wordt ook wel gedacht dat een aangepaste woning minder waard is dan een normale woning. Dit terwijl aangepaste woningen en appartementen juist in toenemende mate gezocht worden door ouderen.

Financieel steuntje in de rug

Woningaanpassingen worden deels gefinancierd vanuit de Wmo of Wlz. Maar steeds vaker zijn bewoners zelf verantwoordelijk voor woningaanpassingen.

Niet alle ouderen beschikken over voldoende spaargeld om hun woning geschikt te maken voor later. De Blijverslening biedt hen een financieel steuntje in de rug, in de vorm van een bedrag dat kan worden aangewend voor bijvoorbeeld een inloopdouche, een badkamer of slaapkamer verplaatsen naar de begane grond of het aanbrengen van wandbeugels.

Lancering Blijverslening in Lelystad in 2017

Lancering Blijverslening in gemeente Lelystad, september 2017, met Lang Zult U Wonen en Thuiscomfort

Twee typen Blijversleningen

Er zijn twee vormen van de Blijverslening ontwikkeld:

  • Een consumptieve variant
  • Een hypothecaire variant

Beide stellen andere eisen aan bijvoorbeeld de overwaarde van de woning, de leeftijd van de aanvragers, het maximaal te lenen bedrag en de periode waarin moet worden terugbetaald. Het is aan de gemeente om te besluiten óf zij de Blijverslening aanbieden – en zo ja, welke variant.

Aanvragen Blijverslening

Wilt u weten of uw gemeente al meedoet met de Blijverslening? Op de site van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting leest u meer, ook over de voorwaarden. 

Biedt uw gemeente ook al een Blijverslening aan? Breng anderen op goede ideeën en meld dit op onze Facebook-pagina!

Praat mee op Facebook over de Blijverslening

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting lanceert Blijverslening

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt