Tekort vakmensen bedreigt verduurzaming Nederland

Man solliciteert op technische functie

De ondernemersorganisatie voor de technische installatiebranche UNETO-VNI is bang voor een flink tekort aan vakmensen in de sector. “Als we de groei van de branche niet bijbenen, hebben we een probleem”, zegt voorzitter Doekle Terpstra in een interview met NU.nl. “Dan hebben we in de komende vier jaar een tekort van 15.000 vakmensen in onze sector.”

Lastig vakmensen techniek en ICT te vinden

Terpstra reageert hiermee onder meer op het onderzoek van het UWV. Daarin bleek dat het weer lastiger is voor werkgevers om vacatures te vervullen. Met de huidige economische vooruitzichten komt daar de komende jaren ook geen verandering in. De knelpunten op de arbeidsmarkt doen zich volgens de uitkeringsinstantie voor in de sectoren techniek en ICT. 

“Op jaarbasis hebben we 3.000 extra vacatures te vervullen”

Volgens Terpstra is dit tekort ernstig. “Het is nu al waarneembaar. De komende jaren groeit onze branche naar een omzet van boven de 20 miljard euro per jaar. Er werken nu zo’n 150.000 mensen in de technische installatiebranche. Op jaarbasis hebben we 3.000 extra vacatures te vervullen.” 

Installateurs dragen bij aan duurzaam leven

De groei van de installatiebranche is volgens Terpstra te danken aan het feit dat de installateurs een belangrijke bijdrage leveren aan het ‘duurzamer’ leven. “Hier zitten de mensen die zonnepanelen en warmtepompen installeren. Zij weten hoe je de energierekening omlaag krijgt en hoe je huizen energieneutraal maakt.” Wanneer we tekorten niet aanpakken, halen we volgens Terpstra de doelstellingen uit het Energieakkoord niet meer.

Te weinig technische opleidingen beschikbaar

Volgens de voorzitter zijn de tekorten van goed geschoold technisch personeel in de hele keten aanwezig. “Van vmbo tot WO en van overheid tot bedrijfsleven. Er is veel verbetering zichtbaar, maar er is ook werk aan de winkel.” Zo vindt Terpstra dat technische universiteiten hun deuren op slot doen omdat er teveel aanmeldingen zijn. In het beroepsonderwijs worden zelfs technische opleidingen opgedoekt, omdat er te weinig animo is. “In beide gevallen zegt ik: dit kan niet waar zijn.” 

"Baangarantie in technische branche is 100 procent"

Het onderwijs, het bedrijfsleven én de politiek moeten zich hard maken voor een landelijk dekkend aanbad aan opleidingen, vindt UNETO-VNI. “Het komende kabinet moet ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot technisch onderwijs. De baangarantie in de sector is bijna 100 procent.”

“Perspectief technische vakmensen is geweldig”

Terpstra wil dan ook dat er meer geld vrijkomt voor gewilde technische opleidingen. “Het perspectief voor technische vakmensen is geweldig. Daar moet je rekening mee houden in de bekostiging. Technische opleidingen zijn ook duurder. Nu wordt het geld zo’n beetje gelijk verdeeld. Een financiële impuls is misschien vloeken in de kerk, maar zorgt wel voor betere instroom.”

“Techniek heeft alles te maken met de toekomst”

De voorman wil er alles aan doen om de tekorten aan vakmanschap weg te werken. “Dat zit niet alleen in geld, maar ook in betere samenwerking en creativiteit”, legt hij uit. De afgelopen drie jaar deed hij dat ook al onder de vlag van het Nationaal Techniekpact 2020. Belanghebbenden worden onder het pact bij elkaar gebracht om techniek hoger op de agenda te krijgen. “De mindset is al veranderd”, zegt Terpstra. “We realiseren ons dat techniek niet meer iets is van oude industrieën, maar dat het juist alles te maken heeft met de toekomst.” 

“Techniek is de sleutel tot een moderne maatschappij”

Ook het bedrijfsleven heeft volgens Terpstra een taak te vervullen. “We kunnen zelf een bijdrage leveren aan goed geschoold personeel door voor de klas te staan. Of door het opzetten van publiek-private centers of expertise, waar studenten praktijkervaring kunnen opdoen.”
“De slag om menselijk kapitaal is nu al in volle gang. Techniek is immers de sleutel tot een moderne maatschappij”, zegt Terpstra, “Met investeringen, goede infrastructuur en samenwerking kunnen we voorop blijven lopen.” 

Bron: Nu.nl

Iedere maand onze nieuwsbrief ontvangen?

Montage van een cv-ketel door een erkend installateur

Blijf op de hoogte met Thuiscomfort

Schrijf u nu in voor onze maandelijkse nieuwsbrief