Verplicht gasloos bouwen voor nieuwbouw utiliteit?

Geen gasloos utiliteitsgebouw

Op 1 juli 2018 is de nieuwe wetgeving ingegaan over het gasloos bouwen. Woningen worden vanaf die datum verplicht opgeleverd zonder aansluiting op het gasnet. Voor woningen zijn de regels duidelijk. Maar hoe is dit geregeld voor utiliteitsbouw?

Gasloos bouwen óók voor utiliteit

Gasloos bouwen geldt voor álle nieuwbouw. Dus ook voor utiliteitsbouw. Dit vloeit voort uit de gaswet. Daarin wordt geen onderscheid gemaakt naar de functie van een gebouw.

In de Factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw wordt onder het kopje ‘Voor welke gebouwen geldt de wijziging’ duidelijk dat het gaat om nieuwbouw (in brede zin) en kleinverbruikers.

Onderscheid klein/groot, niet: woningen/utiliteit

Artikel 10 van de Gaswet (met name 6de en 7de lid), geven aan wanneer er wel of geen aansluiting meer mag komen. Er wordt daarin geen onderscheid gemaakt tussen woningen en utiliteitsbouw, alleen tussen klein en groot verbruik. Op grond van het 7de lid, onder a, is het vanaf nu niet meer toegestaan een te bouwen bouwwerk (en dat kan dus alles zijn), op het gas aan te sluiten.

Meer praktische informatie over aardgasvrij bouwen vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Thema's

Verplicht gasloos vanaf 1 juli 2018! Hoe gaat dat in zijn werk?

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt