Vooral dames boven de 80 jaar in verpleeg- en verzorgingstehuizen

Oudere dame in verzorgingstehuis

De tendens dat mensen op steeds latere leeftijd verhuizen naar een verzorgings- of verpleegtehuis, is duidelijk zichtbaar in de meest recente cijfers van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP). In 2015 woonden er circa 117.000 ouderen in een met zorg omgeven woonvorm. 60% van hen zijn vrouwen van 80 jaar of ouder.

‘Gemiddelde instellingsbewoner’ is 87 jaar oud en vrouw

De vrouwelijke bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gemiddeld 87 jaar oud, aldus het SCP. Hun mannelijke medebewoners zijn gemiddeld ‘slechts’ 82 jaar. Voor vrijwel alle bewoners geldt dat zij kampen met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Het grootste deel van de bewoners heeft moeite met het geheugen. Bij 40% is zelfs de diagnose dementie gesteld.

Eenzaamheid onder deel ouderen

Twee derde van de bewoners krijgt wekelijks bezoek. Een op de zeven bewoners krijgt zelden tot nooit visite. Bijna 80% van de bewoners heeft kinderen, die vaak wekelijks op bezoek komen bij hun vader of moeder. Overige familieleden en vrienden komen minder vaak langs, ook omdat zij vaak zelf kampen met geestelijke of lichamelijke beperkingen. Voor zaken als administratie, boodschappen of vervoer worden in veel gevallen de kinderen ingeschakeld. Ook vrijwilligers kunnen hierbij uitkomst bieden.

Het grootste deel van de oudere verpleeg- of verzorgingstehuisbewoners komt dagelijks of in elk geval wekelijks buiten. Voor een kwart van de ouderen in instellingen geldt dit helaas niet. Deze groep kampt vaak met zeer ernstige beperkingen en is bijvoorbeeld bedlegerig.

Bron: SCP, 2017

Konvooi moet ouderen behoeden voor eenzaamheid

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt