Wereld Gezondheidsdag 2015

Wereld Gezondheidsdag

Met deze dag, ieder jaar op 7 april, vraagt de WHO, de World Health Organization, aandacht voor gezondheid en ziektes in de wereld.

Aandacht voor aids en malaria

In veel landen zijn ziektes als aids niet bespreekbaar. Het taboe heeft de ziekte epidemisch gemaakt. In landen waar het doorbroken is loopt het aantal nieuwe aidsgevallen terug. Maar ook een ziekte als malaria, die niet de last van het taboe draagt, komt volgens de WHO nog veel vaker voor dan nodig is. Armoede, gebrek aan onderwijs, inadequate of ontbrekende gezondheidszorg en het ontbreken van een helder gezondheidsbeleid dragen bij aan het voorkomen van malaria.

Dit jaar zullen wereldwijd steden worden uitgenodigd om straten open te stellen voor gezondheidsactiviteiten.


Thema's