Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 (WMO 2015)

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Per 1 januari 2015 gaat de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning in, kortweg WMO 2015. Wat houdt dit in voor u als zorgvrager of mantelzorger? En hoe is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning/WMO 2015 geregeld in uw gemeente?

Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, een nieuwe aanpak waarbij de gemeente centraal staat

Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de naam zegt het al, is een Wet die gaat over het Ondersteunen door de overheid (of maatschappij) van mensen die hulpbehoevend zijn. Onder de wet vallen verschillende hulpvragers: 

  • Jeugd
  • Mensen met een beperking
  • Mensen die anderszins gebruik moeten maken van een sociaal vangnet
  • Senioren

Nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning / WMO: ingangsdatum 1 januari 2015

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning kent een paar belangrijke verschillen ten opzichte van de oude situatie. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is geen sprake meer van compensatie, maar maar wordt gesproken over participatie. Lees hier meer over in het artikel van WMO-ervaringsdeskundige Birgitta Kamsteeg

Wat ook nieuw is, is de rol van de gemeente met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Deze krijgt er meer taken bij. Tegelijkertijd moeten er kosten bespaard worden, op dit moment is nog niet bekend wat de precieze gevolgen zijn van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015. 

Keukentafelgesprek

Wat ook nieuw is, met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015, is het keukentafelgesprek. Dit gesprek vormt de intake van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning, gemeenten zijn verplicht dit gesprek met u te voeren.

In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is bepaald dat een cliëntondersteuner bij dit gesprek mag aanschuiven, dat onder andere kan gaan over levensloopbestendig wonen of de thuiszorg.. 

Overgangsjaar Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2015 is een overgangsjaar voor de nieuwe WMO. Mensen met een indicatie, houden deze gewoon. Pas zodra de indicatie afloopt, of in 2016, wordt zorg geregeld via de nieuwe regels.

 

Overzicht WMO-loketten Nederland

Verbouwen 123

Wilt u in de toekomst even prettig in uw huis wonen als vandaag? Het stappenplan laat zien wat er bij een verbouwing komt kijken.