Hoe stel ik een levenstestament op?

Ondertekenen contract of testament

Steeds meer ouderen kiezen ervoor om een levenstestament te laten opstellen. Met een gewoon testament legt u vast wat er na uw overlijden moet gebeuren met uw (financiële) nalatenschap. In een levenstestament staat wat er moet gebeuren als u niet meer in staat bent zelf te handelen, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of een ongeval. 

Houd zelf de regie met een levenstestament

43.000 levenstestamenten in 2014

Werden er in 2013 nog 22.000 levenstestamenten opgesteld, in 2014 is dit aantal opgelopen tot 43.000, zo meldt het AD. De krant signaleert ‘dat ouderen hun kinderen niet meer blindelings vertrouwen als het aankomt op geldzaken. Waar vroeger de oudste zoon zorg droeg voor de financiën als vader of moeder dat zelf niet meer kon, houden 65-plussers nu meer en meer de regie in eigen hand. Zij geven iemand die zij vertrouwen via de notaris een volmacht om financiële handelingen te verrichten als zij in een afhankelijke situatie komen of dement raken.’

Onderdelen levenstestament

Een levenstestament stelt u op bij de notaris. Het document kan de volgende zaken bevatten:

Medische zaken

Op welke wijze wilt u verzorgd worden? In welke situaties blijft u thuis wonen of niet? Wilt u medisch behandeld/gereanimeerd worden of juist niet?

Financiële zaken

Op welke wijze moet er met uw financiën worden omgegaan? Wie heeft er toegang tot uw bezit als u wilsonbekwaam wordt? Wilt u schenkingen laten doorlopen? Welke zaken met betrekking tot uw woning wilt u zekerstellen?

Persoonlijke zaken

Wie neemt de zorg voor uw huisdier(en) op zich? Hoe is huishoudelijke hulp geregeld? Wie beheert uw bezittingen, zoals juwelen of andere dierbare zaken?

Vertrouwenspersoon

In het levenstestament kunt u iemand aanwijzen die namens u beslissingen neemt als u hiertoe niet meer in staat bent. Zo’n vertrouwenspersoon van een partner of uw kind zijn, maar ook een vriend of een familielid. Taken van een vertrouwenspersoon volgens notaris.nl:

  • het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken
  • schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden
  • toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen
  • instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen
  • de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.)
  • aanwijzen van de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt
  • praktische informatie verzorgen voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; de benodigde inlogcodes en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen
  • specifieke wensen afhandelen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen
  • praktische zaken op zich nemen, zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier
  • het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken

Opstellen bij leven en welzijn

Bij het opstellen van een levenstestament zal de notaris controleren of u op dat moment geestelijk gezond bent. Is dit het geval, dan stelt hij of zij in samenspraak met u een officieel document op dat met handtekeningen bekrachtigd dient te worden en daarmee een wettelijke status heeft.

Mochten er in de loop van de tijd zaken wijzigen in uw leefomstandigheden, zoals een nieuwe partner of een andere gevolmachtigde, dan kunt u dit uiteraard laten aanpassen.

Aanmelden nieuwsbrief

Bellende mevrouw in stoel met vaste telefoon

Aanmelden nieuwsbrief

Ontvang elke maand nieuws over duurzaam wonen, smart homes en langer zelfstandig thuis wonen