Najaarsronde SDE+ geopend vanaf 3 oktober 2017

straat met zonnepanelen

Zes miljard euro. Dat bedrag stelt de Rijksoverheid dit najaar beschikbaar voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie produceren. De SDE+ regeling is in oktober opnieuw opengesteld voor partijen die duurzame energieprojecten willen realiseren.

Succesvolle SDE+ voorjaar 2017

In het voorjaar van 2017 is vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) een recordaantal van 4.530 projecten ondersteund.

Voor in totaal 5,8 miljard euro aan subsidies is uitgekeerd aan projecten voor duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa. (Er was voor 7,1 miljard aan projecten ingediend.) Als voorwaarde bij de projecten is gesteld dat deze in Nederland moeten worden uitgevoerd. Bij 14% van de ingediende projecten waarvoor subsidie is verleend, bleek realisatie ervan achteraf niet mogelijk. Hierbij is de subsidie ook weer ingetrokken.

In totaal 21,4 petajoule per jaar wordt via de SDE+ projecten opgewekt. Dit komt overeen met 1,1% van alle duurzaam opgewekte energie in ons land.

Verschil SDE+ en ISDE

Er zijn vanuit de Rijksoverheid twee belangrijke subsidieregelingen ingesteld op het gebied van duurzame energie: SDE+ en ISDE.

SDE+ is bestemd voor zakelijke partijen die duurzame energie opwekken. Het subsidiebedrag wordt in maandelijkse porties uitgekeerd en loopt meerdere jaren door.

ISDE is een subsidieregeling voor ondernemers en particulieren. Bij aanschaf van een zonneboiler, biomassaketel, warmtepomp of palletkachel wordt eenmalig een bedrag uitgekeerd. De hoogte van dit bedrag hangt af van het merk, type en vermogen van de installatie.

Aanvragen SDE+

Alle informatie over het aanvragen van SDE+ subsidie in het najaar van 2017 vindt u bij de Rijksoverheid. Start tijdig met het verzamelen van alle benodigde informatie, zoals een vergunning en een haalbaarheidsstudie.

Bron: rvo.nl

Praat mee over dit onderwerp op LinkedIn

In 2017 opnieuw 70 miljoen ISDE subsidie voor duurzame installaties

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt