Nieuwbouw stagneert door tekort aan materialen, bouwlocaties en specialisten

Heimachine op nieuwbouwlocatie

De woningbouw in Nederland stagneert. Volgens de een ligt het aan een tekort aan heipalen of isolatiematerialen. De ander wijst op de beperkte beschikbaarheid van bouwgrond. Weer een ander geeft de war on talent onder bouwprofessionals en technici de ‘schuld’. Feit is dat de woningbouw in Nederland stagneert. Creatieve oplossingen worden gezocht om het tij te keren. 

Tekort aan heipalen en PUR/PIR

Begin mei van dit jaar werd bekend dat de prijzen van isolatiematerialen PUR en PIR met wel 25% zijn gestegen en dat de levertijden ervan opliepen tot enkele weken. 

Eind juli bleken de heipalen plotseling ‘op’ te zijn. Diverse heipaalproducenten sloten tijdens de crisisjaren hun deuren, waardoor de totale productiecapaciteit met 40% afnam – met een wachttijd van 4 tot 5 maanden als resultaat.

War on talent

Ook de specialisten die met de materialen moeten werken, zijn in toenemende mate moeilijk te werven. Het UWV becijferde al dat het aantal vacatures in de bouw tot en met volgend jaar doorstijgt naar zo’n 35.000. Door de beperkte instroom vanuit het techniekonderwijs en de toenemende vraag vanuit andere branches, wordt specifiek een tekort aan installatietechnici verwacht.

Nieuwbouwstimulerende maatregelen

Het opheffen van beperkende factoren in nieuwbouw, heeft de aandacht van diverse partijen. In het Financieel Dagblad pleitte de Nederlandse Vereniging van Makelaars al voor de komst van een nieuwe Minister van Bouwen. Dit in plaats van de huidige Minister van Wonen. Zo’n minister kan gemeenten sommeren meer bouwgrond ter beschikking te laten stellen, stimuleringsmaatregelen nemen en vergunningsaanvragen laten vereenvoudigen.

Noodplan woningbouw

Ontwikkelaars verenigd in NEPROM pleiten verder voor een noodplan woningbouw. Zij stellen dat de vraag naar nieuwbouwwoningen jaarlijks zo’n 80.000 woningen bedraagt. In 2016 werden er ‘slechts’ 55.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Met een elf punten tellend noodplan roepen zij de overheid op maatregelen te treffen richting de toekomst. Daarin maken de drie Randstadprovincies en de stad Utrecht prestatieafspraken met het Rijk, dienen gemeenten terughoudend om te gaan met nieuwbouwregulatie, krijgen verhuurders korting op verhuurdersheffing bij duurzame investeringen en worden verouderde bedrijfsterreinen ingezet als woningbouwlocaties.

De NEPROM is ervan overtuigd dat bij uitvoering van het noodplan in de komende drie jaar in totaal minimaal 30.000 woningen extra gebouwd worden en dat op de middellange termijn de jaarlijkse nieuwbouwproductie naar circa 75.000 nieuwe woningen gaat. 

Zoek een vakspecialist bij u in de buurt

Thema's

Tekort aan vakmensen bedreigt verduurzaming Nederland

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt