Langer veilig thuis wonen met mechanische en elektronische toegangssystemen

Oudere dame ziet wie er voor de deur staat met Comelit Quadra videotelefoon

Ouderen geven zelf aan graag zo lang mogelijk thuis te willen blijven wonen. De overheid stimuleert dit ook. Dat langer thuis wonen moet wel prettig en veilig zijn. Als je minder mobiel bent, kan dat een belemmering vormen. Hoe doe je de deur open? En doe je nog wel de deur open voor iedereen? Lilian Tieman van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) adviseert om onder andere over dit soort vraagstukken goed na te denken. Bijvoorbeeld samen met familie, vrienden, buurtbewoners of professionals van de zorginstelling of woningbouwcorporatie. 

Toegangssystemen: neem de tijd om een keuze te maken

De thuiszorgmedewerker, maaltijdservice en schoonmaker moeten allemaal (zorg)woningen binnen kunnen. Inbrekers of mensen die misbruik van de bewoner willen maken, horen er niet thuis. Als ouderen zelf de deur niet meer kunnen openen, dan is een toegangssysteem te overwegen. Woont u in een woning van een zorginstelling, bespreek nut en noodzaak van een toegangssysteem dan gezamenlijk. Laat u niet iets aanpraten wat u niet wilt of wat u weigert te gebruiken, ook niet door bezorgde, welwillende kinderen. Neem de tijd om een keuze te maken en houdt tegelijkertijd het onderwerp wel bespreekbaar. Leg ook zeker geen sleutel meer onder de deurmat.

Mechanisch toegangssysteem

Er zijn twee soorten systemen: mechanische en elektronische. Een sleutelkluisje is zo’n mechanische oplossing. Hierbij wordt een generale hoofdsleutel of een codebediening gebruikt om het kluisje te openen. Daarin ligt de sleutel van uw woning. Zo kan bijvoorbeeld de thuiszorgmedewerker naar binnen. Lilian Tieman van het CCV: “Met een sleutelkluisje dat voldoet aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen, weet u zeker dat u een getest en gecertificeerd product heeft. Dit herkent u aan minimaal twee SKG-sterren.” Deze sterren staan altijd op het product (zie afbeelding). Let wel bij een SKG**® gecertificeerd sleutelkluisje met een cilinder op het volgende: er moet hier een voorziening tegen de inbraakmethode cilindertrekken bij zijn, let daarbij op SKG***®.

Sleutelkluis

Elektronisch toegangssysteem

Verder komen er steeds meer elektronische toegangssystemen op de markt. Hiermee komt iemand met een elektronische sleutel, zoals via een mobiele telefoon, tag of pasje, de woning binnen. Deze sleutel en het sluitsysteem communiceren met elkaar. Belangrijk is dat het sluitsysteem voldoet aan minimaal twee SKG-sterren inclusief elektronica-eisen; hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld manipulatie van de elektronica: met andere woorden hoe eenvoudig is de code te breken?

Toegang met een tag

Kies voor kwaliteit en gemakkelijk gebruik

Er zijn verschillende gecertificeerde producten en systemen te koop. Maar er komen ook nog steeds  mechanische producten en elektronische systemen op de markt die (vaak nog) niet gecertificeerd zijn. Belangrijk is dus om u goed te laten adviseren door een erkend beveiligingsbedrijf en de SKG-certificatie te controleren. Zo’n expert weet ook hoe de rest van de deur en eventueel glas daarin beveiligd moet worden.

Tieman adviseert om altijd te kiezen voor een kwaliteitsproduct dat tegelijkertijd makkelijk te gebruiken is. “Wat prettig werkt verschilt van persoon tot persoon. Overleg vooraf met een eventuele verhuurder, woningcorporatie, Vereniging van Eigenaren of de zorginstantie. Laat vervolgens het systeem installeren door een PKVW-erkend beveiligingsbedrijf. Het is belangrijk dat u zich thuis veilig voelt,” benadrukt Tieman. 

Bron: Het CCV

Zoek een vakspecialist voor mechanische of elektronische toegangssystemen

Moderne toegangssystemen: behoort dit voorgoed tot het verleden?

Gratis advies of prijsopgave?

Kies voor het gemak en de zekerheid van een Thuiscomfort-partner bij u in de buurt